loader image

Resetujte lozinku

EUR 0 do EUR 1,000

Your search results

Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

Hvala vam na interesovanju za GlobalRent.org. GlobalRent je ekskluzivno vlasništvo kompanije ScOutNet d.o.o. preduzeće upisano u Centralni registar poslovnih subjekata sa matičnim brojem 50911493 i nalazi se na adresi Trebješka 6/3, 81400, Nikšić, Crna Gora, u daljem tekstu: „Mi“, „Mi“ ili „GlobalRent“.

Uslove korišćenja treba razmotriti zajedno s našim Pravilima o privatnosti.

GlobalRent pruža kolekciju usluga, uključujući bez ograničenja pružanje internetskog prisustva za korisnike koji mogu da gledaju, iznajmljuju ili objavljuju Ponude za iznajmljivanje i drugi sadržaj, u skladu sa sledećim Uslovima korišćenja. Korištenjem Usluge na bilo koji način, prihvatate da se pridržavate Uslova korišćenja i drugih GlobalRent pravila. Pored toga, kada koristite određene usluge GlobalRent-a, slažete se da ćete se pridržavati bilo kog primenljivog objavljenog uputstva za sve usluge GlobalRent, koje se povremeno mogu menjati. Ako se usprotivite bilo kojem terminu ili stanju, bilo kojim smernicama ili bilo kojim sledećim izmenama ili na bilo koji način budete nezadovoljni GlobalRentom, vaša jedina mogućnost je da odmah prekinete upotrebu GlobalRent-a. GlobalRent ima pravo, ali nije obavezan, da striktno primenjuje Uslove pružanja usluge i druge GlobalRent politike putem samopomoći, umerenosti u zajednici, aktivne istrage, parničnog postupka i krivičnog gonjenja.

 1. Definicije

Pod „Uslovima korišćenja“, pominjemo ovde navedene termine.

Pod „Korisnikom“ podrazumevamo sve pojedince ili subjekte koji pristupaju veb lokaciji, bilo da je korisnik član ili ne.

Pod „članom“ podrazumevamo sve fizičke ili pravne subjekte koji su registrovani na sajtu kako bi koristili njegove usluge.

Pod „Veb lokacija“ mislimo na http://www.globalrent.org, uključujući bilo koje poddomene, i bilo koji zamenski ili nasledni URL-a, ili njegove delove (u daljem tekstu „Veb lokacija“ ili „GlobalRent“).

Pod „članskim računom“, mislimo na privatni prostor rezervisan za svakog člana. Dostupan je putem lozinke i sadrži lične podatke u vezi sa članom.

Pod „Vlasnikom“, mislimo na svakog člana koji navede najmanje jedan predmet za iznajmljivanje, koristeći veb stranicu GlobalRent.org.

Pod “Zakupac”, mislimo na svakog člana koji iznajmljuje predmet na veb lokaciji.

Pod „Ugovor o zakupu“ podrazumevamo ugovor sklopljen između Vlasnika i Zakupca, kojim se Vlasnik obavezuje da prenese upotrebu stvari ili usluga (predmeta ugovora) i Obavezuje iznajmljivača da plati u zamenu iznos koji je unapred određen, ili definisan ugovorom o zakupu.

Pod “Renta” podrazumevamo plaćanje koje je Zakupac izvršio Vlasniku kako bi mogao da koristi stvar ili uslugu.

Pod „Listama za iznajmljivanje“ podrazumevamo informacije koje je objavio Vlasnik koji reklamira stavku dostupnu za iznajmljivanje.

Pod „Zahtev za rezervaciju“, upućujemo na zahtev koji je Zakupac dao za iznajmljivanje određene stavke sa liste za iznajmljivanje.

Pod „Prihvatanje zahteva za rezervaciju ili rezervacija“ podrazumevamo internetsko prihvatanje zahteva za rezervaciju od strane Vlasnika i istovremeno kreiranje efektivnog ugovora između Vlasnika i Zakupca za određeni predmet iznajmljivanja.

Pod „ličnim podacima“ podrazumevamo sve lične podatke prikupljene preko veb lokacije o pojedincu, uključujući, ali ne ograničavajući se na njegovo ime, adresu i telefonski broj.

Pod “Servisom” mislimo na usluge koje GlobalRent nudi putem svoje veb stranice, uključujući, ali ne ograničavajući se na pružanje internetskog prisustva za pregled, iznajmljivanje ili objavljivanje lista za iznajmljivanje i drugog sadržaja.

Pod „Sadržajem“ mislimo na Liste za iznajmljivanje, komentare, poruke, tekst, datoteke, slike, fotografije, video, zvukove ili druge materijale koji su postavljeni na, preneti putem ili povezani sa veb stranicom.

Pod „Politikama“, mislimo na sve smernice GlobalRent-a, uključujući, ali ne ograničavajući se na uslove korišćenja, Politiku cene, Politiku privatnosti, Uslove učlanjenja i Smernice foruma.

Pod „GlobalRent“, „mi“, „nas“, „naši“,odnosi se na GlobalRent (uključujući matičnu kompaniju, ScOutNet doo) na njegove službenike, direktore, agente, podružnice, zajednička preduzeća ili zaposlene ili bilo koga ko zvanično deluje u njeno ime. .

Pod “cenama” mislimo na finansijsko plaćanje koje Vlasnik daje iznajmljivaču da bi se iskoristio za predmet.

 1. Opis veb lokacije

GlobalRent je sajt za iznajmljivanje nekretnina, vozila, stvari i profesionalaca. Ovde možete pronaći sve što želite da iznajmite po satu, danu, vikendom.

 1. GlobalRent nije stranka ni u jednom ugovoru o zakupu

GlobalRent ne nudi nikakve usluge iznajmljivanja. Sajt je samo tržište putem interneta, osmišljeno za jedinstvenu svrhu uspostavljanja kontakta sa ljudima koji žele da iznajmljuju stvari u kontaktu sa ljudima koji imaju stvari za iznajmljivanje. Nikada ne intervenišemo u transakciji između Zakupca i Vlasnika. GlobalRent se stoga ne može smatrati delom Ugovora o zakupu između članova stranice.

GlobalRent ne vrši kontrolu kvaliteta, sigurnosti ili zakonitosti stavki koje su na spisku, ili istinitosti ili tačnosti Ponuda za iznajmljivanje, niti nad mogućnostima Vlasnika da iznajmljuju spiskove ili nad Zakupcima da iznajmljuju ili plaćaju zakup; bilo koje stavke. Ne garantujemo da će strane ispuniti bilo koje ili sve uslove transakcije.

Svi bezbednosni depoziti ili garancije koje zahteva Vlasnik u bilo kojem obliku, ostaju na isključivoj odgovornosti Zakupca i Vlasnika. GlobalRent nije odgovoran za prikupljanje, zadržavanje ili povraćaj bilo kog depozita, za kontrolu tačnog identiteta Vlasnika i Zakupca, niti za prikupljanje novca koji Zakupac duguje Vlasniku ili Vlasnik Zakupcu.

 1. Javna i privatna područja

Veb lokacija sadrži područje otvoreno za javnost i privatni prostor kojem pristupaju samo članovi.

Javna površina omogućava pristup Listama za iznajmljivanje, članova. Privatni prostor je deo veb lokacije koji je dostupan samo nakon autentifikacije člana. Članovi moraju ući u svoju lozinku za ulazak u privatni prostor. Privatni prostor omogućava članovima:

 1. Pristup ličnim podacima (vidi Politiku privatnosti);
 2. Kreiranje i upravljanje listama iznajmljivanja;
 3. Podnošenje zahteva za rezervaciju;
 4. Objavljivanje komentara;
 5. Omogućen pristup partnerskim alatima; i
 6. Kreiranje pseudonima (korisničko ime) kojim će se identifikovati na veb lokaciji.
 7. Uslovi registracije i statusa članstva

Naše usluge su rezervisane za pravno sposobna ili ovlašćena lica da budu deo ugovora o zakupu u Crnoj Gori. Naše usluge nisu dostupne maloletnicima. Slažete se da morate biti zakonski punoletna osoba da biste koristili naše usluge. Ako ne ispunjavate ove uslove, ne možete da koristite naše usluge. Pored toga, zadržavamo pravo da suspendujemo ili zatvorimo članske naloge bez najave iz bilo kojeg razloga, uključujući, ali ne ograničavajući se na:

 • Kršenje uslova korišćenja ili drugih GlobalRent politika;
 • Nemogućnost da se identifikuje, proveri ili potvrdi poreklo predmeta ili usluge za iznajmljivanje;
 • Davanje lažnih izjava;
 • Širenje poverljivog, ilegalnog ili uvredljivog sadržaja (na primer, pornografija, kleveta, poslovne tajne, diskriminatorni sadržaj, podsticanje nasilja i rasne, verske ili etničke mržnje);
 • Kršenje moralnih standarda;
 • Korišćenje, kopiranje ili širenje zaštićenih autorskih dela bez izričitog odobrenja;
 • Zloupotreba ili lažna upotreba partnerskih alata (spam komentara, neželjeni klikovi itd.);
 • Širenje neželjenih komercijalnih poruka („Spam“).

Nećete smatrati da GlobalRent (uključujući matičnu kompaniju, ScOutNet doo, njegove službenike, direktore, agente, filijale, zajednička preduzeća ili zaposlene) ima odgovornost za potraživanja, zahteve ili odštete (stvarne i posledične) bilo koje vrste za zatvaranje korisničkog naloga.

Članski nalog je lični i ne može se preneti trećoj osobi.

Član se obavezuje da će poveriti lozinku koju odabere za pristup svom članskom nalogu. Korisnički račun i lozinka su lični i ne mogu se deliti, preneti ili preneti nekom drugom fizičkom ili pravnom subjektu, osim ako to zahteva zakon.

Član priznaje i prihvata da je isključivo odgovoran za upotrebu svoje lozinke i Korisničkog naloga. Član prihvata da je isključivo odgovoran za sve posledice i obaveze nastale korišćenjem njegove lozinke i korisničkog računa od treće strane.

Član priznaje i prihvata da sajt može razmotriti upotrebu njegovog članskog naloga, korisničko ime ili lozinku, kao dokaz o upotrebi sajta ovog člana. Svako korišćenje veb stranice putem ovih elemenata koji se mogu pripisati članu smatra se korišćenjem od strane člana. Sve ocene, informacije o ocenama i komentari su takođe specifični za člana.

Svaka promena vaših ličnih podataka koja se traži prilikom kreiranja i popunjavanja korisničkog naloga mora se prijaviti GlobalRent-u u roku od 8 dana od promene. Odnosi se za autorizovane članove.

Registracija korisničkog naloga naročito podrazumeva pružanje validne adrese e-pošte koja će se koristiti za komunikaciju između člana i veb lokacije i koja će se koristiti kao jedinstveni identifikator za korisnički nalog. Sva komunikacija putem e-pošte koju stranica šalje članu smatra se primljenom od strane člana kao i primljeno na znanje.

Pored toga, Član prihvata da pruži fizičku adresu, koju zahteva GlobalRent nakon registracije korisničkog računa i objavljivanja Vlasničkih lista za iznajmljivanje, kako bi se najbolje iskoristili naši alati za geolokalizaciju.

Kako bi se maksimizovalo poverenje tokom celog procesa iznajmljivanja, adresa iznajmljivača može se prikazati na računu vlasnika predmeta iznajmljivanja, kada se prihvati zahtev za rezervaciju na veb lokaciji.

Adresa vlasnika stvari za iznajmljivanje, ukoliko je on ili ona registrovan na GlobalRent-u kao poslovni račun, može se poslati zakupcu, na njegov zahtev, nakon što njegov zahtev za rezervaciju bude prihvaćen.

 1. Cene

Pristup, registracija i korišćenje veb stranice kao Zakupca su besplatne.

Kao vlasnik plaćate oglasni paket. paketi se kreću od 3 do 12 meseci i razlikuju se po broju oglasa.

GlobalRent zadržava pravo da u bilo koje vreme izmeni svoje politike u vezi sa cenama zakupa i drugih naknada za usluge. Ove modifikacije stupaju na snagu kad budu objavljene na mreži i odnosiće se na sve transakcije po njihovom objavljivanju. Zbog toga ste pozvani da redovno proveravate Uslove korišćenja, a u svakom slučaju pre bilo koje transakcije. U slučaju privremene izmene polise, vreme važenja izmene biće jasno objavljeno na veb lokaciji.

Ako nije drugačije objavljeno, naše cene su izražene u eurima (EUR).

 1. Plaćanja

Moguće je podesiti automatsko plaćanje računa u pravilnim intervalima.

Članovima su dostupna dva načina plaćanja:

 • Kreditnim karticama
 • Paypal-om
 1. Odricanje od garancija

Slažete se da je korišćenje Veb lokacije i usluge u potpunosti na vaš rizik. Sajt i usluga pružaju se na način “kakav jeste” ili “kako je dostupan”, bez bilo kakvih garancija. Sva izričita i podrazumevana jamstva, uključujući, bez ograničenja, garancije za izdavanje, podobnost za određenu svrhu i ne kršenje vlasničkih prava, izričito se odbacuju u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom. U najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, GlobalRent se odriče svih garancija za sigurnost, pouzdanost, blagovremenost, tačnost i performanse veb lokacije, liste zakupa usluge ili bilo koji ugovor o iznajmljivanju. U najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, GlobalRent se odriče bilo kakvih garancija za druge Usluge ili robu primljene putem ili reklamirane na Veb lokaciji ili na stranicama kao i Usluge ili robu kojima se pristupa putem bilo kog linka na Sajtu. U najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, GlobalRent se odriče svih garancija za viruse ili druge štetne komponente u vezi sa Veb stranicom ili Uslugom. Neke jurisdikcije ne dozvoljavaju odricanje od podrazumevanih garancija. U takvim jurisdikcijama neki od prethodno navedenih odricanja odgovornosti se možda neće odnositi na vas u delu koji se odnosi na podrazumevane garancije.

 1. Ograničenja odgovornosti

GlobalRent ni pod kojim uslovima neće biti odgovoran za direktnu, indirektnu, slučajnu, posebnu, posledičnu ili uzornu štetu (čak i ako je GlobalRent obavešten o mogućnosti takve štete), koja je rezultat vašeg korišćenja veb stranice ili usluge ili proizišla iz bilo kog ugovora o zakupu, bilo da su štete nastale korišćenjem ili zloupotrebom Veb stranice ili Usluge, nemogućnosti korišćenja Veb lokacije ili Usluge ili prekida, obustave, promene, izmene ili ukidanja Veb lokacije, Usluge ili korisničkog naloga. Takva se ograničenja takođe primenjuju na štetu nastalu zbog drugih Usluga ili proizvoda primljenih ili oglašenih u vezi sa Veb stranicom ili Uslugom ili bilo kojim linkovima na veb lokaciji, kao i zbog bilo kakvih informacija ili saveta dobijenih putem ili oglašenih u vezi sa Veb lokacijom ili Uslugom ili bilo kojim linkovima na Sajtu. Ova ograničenja će se primenjivati u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom. U nekim jurisdikcijama ograničenja odgovornosti nisu dozvoljena. U takvim jurisdikcijama možda se neka od prethodnih ograničenja ne odnose na vas.

 1. Bezbednost i povratne informacije članova

GlobalRent ne može potvrditi identitet svakog člana. Velika većina korisnika GlobalRent-a je pouzdana i dobronamjerna. Ipak, vrlo je važno da preduzmete iste mere predostrožnosti kao i van mreže.

 1. Povratne informacije za članove

GlobalRent članovima i korisnicima stavlja na raspolaganje sistem „Komentari“ ili „Procene“ koji im omogućava da procene povratne informacije o osobi sa kojom rade ili su obavili transakciju. Vlasnici će možda tražiti pozitivnu ocenu ili povratne informacije o iznajmljivanju svojih predmeta. Procena će se takođe primeniti na vlasnika ili stvar, a iznajmljivači mogu da procene vlasnika nakon iznajmljivanja.

 1. Ograničavanje

Članovi koji navode stavku za iznajmljivanje i korisnici koji učitaju ili na neki drugi način objavljuju Sadržaj na veb stranici isključivo su odgovorni za sadržaj koji učitavaju i objavljuju prema zakonu i prema GlobalRentovim politikama. GlobalRent ne vrši ili garantuje postojanje uređivačke kontrole nad Sadržajem koji su objavili njegovi Korisnici ili Članovi.

Ostvarivanje prava na povlačenje bilo koje liste za iznajmljivanje ili sadržaja koji je sporan uopšte ne utiče na validnost, relevantnost, kvalitet ili zakonitost bilo koje liste za iznajmljivanje ili sadržaja koji ostaje na mreži.

 1. Sadržaj objavljen na ili putem Veb lokacije.

Shvatate da je sav Sadržaj objavljen na, prenesen putem ili povezan sa Veb lokacijom isključivo odgovornost osobe od koje je takav sadržaj nastao. Vi ste jedini odgovorni za bilo koji Sadržaj koji objavljujete, šaljete e-poštom ili na drugi način stavljate na raspolaganje putem Veb lokacije. Shvatate da GlobalRent ne kontroliše i nije odgovoran za Sadržaj dostupan putem Veb lokacije i da ćete upotrebom veb lokacije možda biti izloženi sadržaju koji je uvredljiv, nepristojan, netačan, nezakonit, obmanjujući ili na drugi način sporan. Nadalje, sadržaj dostupan na ili putem Sajta može sadržavati veze do drugih veb lokacija koje su potpuno nezavisne od GlobalRent-a. GlobalRent ne daje nikakve garancije za tačnost, potpunost ili istinitost informacija sadržanih na bilo kojoj takvoj veb lokaciji. Povezivanje sa bilo kojim drugim veb lokacijama je na vaš rizik. Slažete se da morate da procenite i snosite sve rizike povezane sa korišćenjem bilo kog sadržaja, da se ne možete oslanjati na Sadržaj i da ni pod kojim uslovima GlobalRent neće biti odgovoran za bilo koji sadržaj ili bilo kakav gubitak ili štetu bilo koje vrste nastao kao rezultat upotrebe bilo kog Sadržaja objavljenog, poslatog e-poštom ili na drugi način dostupan na ili putem Veb lokacije. Priznajete da GlobalRent ne prikazuje ili ne odobrava Sadržaj unapred, ali da GlobalRent ima pravo (ali ne i obavezu osim ako to zakon nalaže) po sopstvenom nahođenju da odbije, izbriše ili premesti bilo koji Sadržaj koji je dostupan putem Veb lokacije, za kršenje slova ili duha Uslova korišćenja ili iz bilo kojeg drugog razloga.

 1. Opis listi za iznajmljivanje

Liste za iznajmljivanje opisuju predmete i usluge ponuđene za iznajmljivanje. Ponude za iznajmljivanje mogu uključivati samo tekst, dokumente, slike i video linkove koje članovi odluče da postave, na sopstvenu odgovornost. Sve stavke navedene u zakupu moraju biti u odgovarajućoj kategoriji i Vlasnik je jedini odgovoran za izbor kategorije u koju će staviti listu zakupa.

Sve naknade moraju biti otkrivene u Ugovoru o zakupu ili u listi za iznajmljivanje. Ugovor o zakupu nije naša odgovornost, već je dokument na raspolaganju našem članu.

Dodatna plaćanja u vezi sa iznajmljivanjem predmeta, kao što su isporuka, održavanje ili druga pomoć u vezi sa određenim najamom, moraju biti jasno naznačena u zoni “opis” predmeta.

Specifični uslovi zakupa koji nisu obuhvaćeni ugovorom o zakupu ili ugovorom koji mogu biti dostupni na mreži, uslovi osiguranja depozita ili slobodni dani za informacije o najmu, moraju biti navedeni negde u opisu proizvoda.

Vlasnik uvek nudi robu ili uslugu za iznajmljivanje koju iznajmljivač može fizički preuzeti na određenoj lokaciji, bilo na adresi vlasnika ili na nekoj od njegovih lokacija za iznajmljivanje.

 1. Vlasnik mora imati prava na predmet koji se nudi za iznajmljivanje

Vlasnik mora imati ili posedovati predmet, ili mu je zakonski dozvoljeno da iznajmi predmet koji on ili ona navodi za iznajmljivanje.

Vlasniku, bilo pojedincu, bilo profesionalcu, nije dozvoljeno ni u kom slučaju da objavi bilo kakve kontakt informacije u okviru svoje liste za iznajmljivanje. Fizička adresa lokacije za iznajmljivanje, adresa vlasnika, njihov faks ili telefon, adresa e-pošte ili adresa veb lokacije smatraju se kontaktnim podacima.

 1. Vlasnik ne može da promeni cenu transakcije nakon što je prihvaćena

Vlasnik ni u kojem slučaju ne može da promeni cenu transakcije, koju je on ili ona već prihvatila. Prihvatajući zahtev za rezervaciju, vlasnik se obavezuje da će naplatiti cenu objavljenu u zahtevu rezervacije.

 1. Nema razmene kontakt podataka

Od trenutka objavljivanja internetske objave za stavku za iznajmljivanje, do trenutka kada vlasnik prihvati zahtev za rezervaciju, vlasnik i potencijalni iznajmljivač ne mogu razmeniti (bilo da je putem Veb lokacije ili ne) svoj identitet, svoje kontakt podatke, adresu vlasnika, iznajmljivača ili lokacije za iznajmljivanje, njihove brojeve faksa ili telefona, adrese e-pošte ili veb adrese.

 1. Sadržaj lista za iznajmljivanje

Korisnici i članovi su saglasni da neće tražiti bilo kakav oblik novčane nadoknade u vezi sa korišćenjem Sadržaja objavljenog na GlobalRent-u.

GlobalRent takođe ima pravo da nadgleda, uređuje i delimično ili potpuno briše bilo koji sadržaj pronađen u Oglasima za iznajmljivanje.

GlobalRent nema obavezu opreznosti u pogledu objavljivanja sadržaja.

 1. GlobalRent može objavljivati liste iznajmljivanja na veb lokacijama partnera

Slažete se da GlobalRent može, prema vlastitom nahođenju, da objavi sve ili deo vaših Ponuda za iznajmljivanje na veb lokacijama trećih strana. Slažete se da GlobalRent može koristiti objavljeni Sadržaj na komercijalne načine i može prodavati ili razmenjivati podatke (osim ličnih podataka – vidi politiku privatnosti) sa trećim stranama.

 1. Garancija članova u vezi sa vlasničkim pravima

Član garantuje da poseduje sva intelektualna prava na Sadržaju Ponuda za iznajmljivanje, tekstove (naslov, podnaslov, opis) i vizuelne elemente. Član takođe garantuje da poseduje prava reprodukcije slike, pravo na sliku i ličnost predmeta i osoba koji su prikazani ili na drugi način opisani u listi za iznajmljivanje.

 1. Porezi, licence i potvrde

GlobalRent ne plaća porez u ime korisnika ili članova Veb lokacije. Korisnici, članovi i partneri jedini su odgovorni za sve poreze proistekle iz bilo kojeg Ugovora o zakupu ili Ugovora o pridruživanju ili korišćenja naših Usluga ili Veb lokacije.

Bez obzira da li ste poslovni subjekt ili pojedinac, ili da li ste vlasnik, zakupac ili član partner, saglasni ste da ste jedini odgovorni za određivanje poreza koji se, ako postoji, odnosi na vas i plaćanje takvih poreza. GlobalRent preporučuje da potražite savet od poreskog stručnjaka.

Zavisno od okolnosti, poput broja transakcija koje obavljate, predmet transakcije, licence ili potvrde mogu biti primenljivi na vas. Slažete se da je jedino vaša odgovornost da pribavite bilo kakve licence ili certifikate koji bi mogli biti potrebni za sprovođenje transakcije ili bilo kakvo korišćenje Usluga ili Veb lokacije. GlobalRent nije odgovoran za određivanje da li treba da imate licencu i / ili sertifikat za korišćenje usluga ili veb lokacije ili za sprovođenje transakcije. GlobalRent ne daje nikakve garancije o licenciranju ili potvrđivanju svojih korisnika ili članova.

 1. Zaključivanje ugovora o zakupu / obvezujućeg sporazuma

Iznajmljivanje dobra između vlasnika i zakupca povezanih putem stranice može se izvršiti samo putem veb lokacije.

Vlasnik je slobodan da izabere sa kim, ako bilo ko, želi da zaključi ugovor o zakupu. Međutim, nakon što je vlasnik prihvatio zahtev za rezervaciju, vlasnik i zakupac se dogovaraju da li je ugovor o zakupu neophodan.

 1. Predložak ugovora o zakupu – Standardni ugovor o zakupu

Radi praktičnosti, GlobalRent stavlja na raspolaganje Vlasnicima i Zakupcima, opcioni predložak ugovora o zakupu („Predložak“). Ovaj predložak, zavisno od vrste zakupa, sadrži podatke o transakciji kao što su uslovi osiguranja, dužina najma, cena najma kao i sve ostale informacije koje su često sadržane u ugovorima o zakupu.

Ovaj predložak pruža GlobalRent samo kao mogućnost, a strane ga po potrebi modifikuju i dodaju. Slažete se da GlobalRent nije odgovoran za bilo kakve tvrdnje vezane za upotrebu predloška. Priznajete da je predložak samo „polazište“, i da je vaša jedina odgovornost da pripremite izvršni ugovor o zakupu. U skladu s tim, GlobalRent preporučuje da pri pripremi Ugovora o zakupu potražite stručni savet.

 1. Izmene

GlobalRent zadržava pravo, bez ikakvih ograničenja i po vlastitom nahođenju, da u potpunosti ili delimično i u bilo koje vreme izmeni svoje Politike. Sve promene će stupiti na snagu nakon objavljivanja na sajtu. Upotreba Veb lokacije nakon objavljivanja ovih promena predstavlja vaše prihvatanje izmenjenih Pravila. GlobalRent zadržava pravo da izmeni ili prekine u bilo kom trenutku bilo koju uslugu, ne preuzimajući odgovornost za posledice proistekle iz ovih promena, prekida ili završetka ovih usluga.

 1. Upotreba spoljnih aplikacija

Upotreba aplikacije Google mape podložna je implicitnom prihvatanju Uslova i odredbi za Google mape (http://maps.google.com/help/terms_maps.html).

Upotreba SSL aplikacije od strane cPanela podleže implicitnom prihvatanju Uslova i odredbi za cPanel (https://cpanel.net/legal-notices).

Upotreba aplikacije Algolia podleže implicitnom prihvatanju Uslova i odredbi za Algolia (https://www.algolia.com/policies/terms).

Upotreba aplikacije Mapbox podleže implicitnom prihvatanju Uslova i pravila za Mapbox (https://www.mapbox.com/legal/tos/).

 1. Intelektualna svojina

GlobalRent ne može biti upoznat sa svim sadržajem objavljenim na sajtu u svim listama za iznajmljivanje ili u komentarima. Međutim, GlobalRent se obavezuje da će u najkraćem roku ukloniti svaki materijal zaštićen autorskim pravima nakon što bude obavešten.

Brend GlobalRent.org je deponovani zaštitni znak i u potpunom je i ekskluzivnom vlasništvu ScOutNet d.o.o. Svi grafički elementi, elementi dizajna, prezentacije, logotipi u odnosu na GlobalRent.org su ekskluzivno vlasništvo kompanije ScOutNet d.o.o. Svaka reprodukcija bez pismenog odobrenja ScOutNet d.o.o. strogo je zabranjena.

 1. GlobalRent-ova upotreba korisničkih materijala

Kada koristite usluge GlobalRent-a, od vas se traži da dostavite nama ili drugim korisnicima informacije koje se tiču usluga GlobalRent-a, uključujući vašu registraciju, liste zakupa i transakcije iznajmljivanja, procene i komentare, vaše poruke ili karte ili bilo koje druge informacije koje možete objaviti na sajtu Vi ste jedini odgovorni za ove informacije. GlobalRent deluje samo kao pasivni posrednik u njihovom objavljivanju na mreži.

Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja i drugih GlobalRent pravila prihvatate da isključivo lično koristite lične podatke drugih članova koji su vam dostavljeni putem Veb lokacije, da biste (a) zatvorili transakciju koja ne uključuje nepoželjne komercijalne poruke, već je povezana samo Ugovorom o zakupu ili (b) koristiti usluge trećih strana pružene putem GlobalRent-a (zaplena, osiguranje, potraživanja i komunikacije u slučaju prevare) ili (c) za bilo koju drugu upotrebu koju je odobrio Korisnik. Slažete se da ćete koristiti ove informacije u skladu sa važećim zakonima i prema ovim Uslovima korišćenja. U skladu sa gore navedenim, ne možete da date lične podatke drugih korisnika trećim licima bez prethodnog pismenog odobrenja od strane GlobalRent-a i odgovarajućeg Korisnika.

 1. Vlasnička prava

U skladu sa našim Pravilima o privatnosti, bilo koji Sadržaj koji pošaljete veb lokaciji ili nama, bilo putem elektroničke pošte ili na bilo koji drugi način, iz bilo kojeg razloga, tretirat će se kao nepoverljiv i ne-vlasnički. Iako možete zadržati sva prava na takvoj komunikaciji ili materijalu, vi garantujete nama dozvolu kao neekskluzivnu, plaćenu i trajnu na širom sveta kopiranje, distribuciju, prikazivanje, izvođenje, objavljivanje, prevođenje, prilagođavanje, modifikovanje, i na drugi način korišćenje takvog materijala u bilo koju svrhu bez obzira na oblik ili medijum (koji je sada poznat ili trenutno nije poznat) u kojem se koristi.

Molimo da nam ne šaljete poverljive ili vlasničke podatke, osim ako se pismenim putem ne dogovorimo drugačije. Takođe nismo u mogućnosti da prihvatimo vaše ideje ili predloge, pa vas molimo da nam ih ne šaljete.

Poštujemo intelektualno vlasništvo drugih i tražimo od vas da to činite. Ako vi ili bilo koji korisnik Veb lokacije verujete da su objavljivanjem na veb lokaciji prekršena njegova autorska prava, zaštitni znak ili druga imovinska prava, vi ili Korisnik trebate odmah da pošaljete obaveštenje našem imenovanom agentu (kao što je navedeno niže). Da bi bilo efikasno, obaveštenje mora da sadrži:

 1. fizički ili elektronski potpis lica ovlašćenog da deluje u ime vlasnika ekskluzivnog prava koje je navodno povređeno;
 2. Identifikacija dela zaštićenog autorskim pravima za koje se tvrdi da su prekršena;
 3. Informacije koje su dovoljne da nam omoguće kontakt sa strankom koja se žali, kao što su adresa, telefonski broj i, ako su dostupni, adresa elektronske pošte na koju se može kontaktirati strana koja se žali;
 4. Identifikacija materijala za koji se tvrdi da krši ili je podložan aktivnosti kršenju i koji se uklanja i informacije razumno dovoljne da nam omoguće lociranje materijala;
 5. Izjava da strana koja se žali u dobroj veri tvrdi da korišćenje materijala na način na koji se žali, nije autorizovano od strane vlasnika autorskih prava, agenta ili zakona; i
 6. Izjava pod krivičnom odgovornošću da su podaci u notifikaciji tačni i da je strana koja se žali ovlašćena da deluje u ime vlasnika ekskluzivnog prava koje se navodno krši.

Imenovani agent za prekršaj:

ScOutNet d.o.o.,
Agent za prekršaje
Trebješka 6/3,
Nikšić, Crna Gora.

Potvrđujete i slažete se da po prijemu obaveštenja o zahtevu za kršenje autorskih prava možemo odmah ukloniti identifikovane materijale sa naše veb stranice bez odgovornosti prema vama ili bilo kojoj drugoj strani i da zahtevi stranke koja podnosi žalbu i stranke koja je prvobitno postavila materijale se mogu uputiti Zavodu za intelektualnu svojinu Crne Gore radi odlučivanja kako je predviđeno Zakonom o autorskim i srodnim pravima ili drugoj nadležnoj instituciji za zaštitu intelektualnih i drugih prava radi sprovođenja zakona.

 1. Odšteta

Na zahtev našeg korisnika, vi pristajete da branite, obeštećujete i držite filijale GlobalRent-a i GlobalRent bezbednim od svih obaveza, potraživanja i troškova, uključujući naknade advokata koji proizilaze iz vašeg korišćenja ili zloupotrebe Veb lokacije. Zadržavamo pravo, o našem trošku, da preuzmemo ekskluzivnu odbranu i kontrolu bilo koje materije koja je inače predmet odštete od vas, u kom slučaju ćete sarađivati sa nama u uspostavljanju bilo koje raspoložive odbrane.

 1. Odricanje od agencijskih veza

GlobalRent i članovi ili korisnici su nezavisne stranke, koje deluju u svoje ime i u svoje svrhe. Ništa se u ovim Uslovima korišćenja ili drugim GlobalRent politikama neće smatrati da čine, stvaraju, sprovode ili na drugi način priznaju partnerstvo, agenciju, zajedničko ulaganje ili formalni poslovni subjekt bilo koje vrste ili stvaraju poverenički ili sličan odnos među stranama; a prava i obaveze strana ograničene su na ona koja su ovde izričito navedena.

 1. Zakonske takse

Korisnik ili član prihvata da brani i kompenzira ScOutNet d.o.o. (uključujući razumne advokatske takse), njenih agenata, direktora, administratora, zaposlenih, vlasnika i predstavnika protiv bilo kakvog zahteva ili zahteva trećeg lica, prouzrokovanog kršenjem ili bilo kojim drugim postupkom za koji je odgovoran korisnik ili član, koje su proizašle iz njih ne pridržavajući se uputstava, garancija i / ili obaveza sadržanih u ovim Opštim uslovima korišćenja, ili su prekršili bilo koji zakon ili bilo koji drugi propis ove treće strane. Ovo uključuje, ali nije ograničeno na žalbe i pravne zahteve u vezi sa: kršenjem prava intelektualne svojine, klevetom ili drugim klevetama, pravima na privatnost ili „lažno predstavljanje“, pravima iz javnog prava.

ScOutNet d.o.o. zadržava pravo, po vlastitom nahođenju, da organizuje odbranu sa advokatom po svom izboru, protiv svih pravnih zahteva, pravnih tužbi ili drugih poslova koji zahtevaju finansijsku nadoknadu od korisnika ili člana.

 1. Odnosi između stranaka

GlobalRent i članovi ili korisnici su nezavisne stranke, a svaka deluje u svoje ime i u svoje svrhe. Ovi Uslovi korišćenja ne stvaraju bilo kakav odnos potčinjenosti, agencije, zastupanja, partnerstva, posredovanja, korporativnog partnerstva, radnog odnosa ili franšize između ScOutNet d.o.o. i bilo koji korisnik ili član veb lokacije.

 1. Applicable Law and Legal Jurisdiction

Ovi Uslovi korišćenja su regulisani i tumačeni u skladu sa Crnogorskim Zakonom.

Zemlja korisnika i / ili zemlja člana sa kojim on / ona ima posla može imati važeće zakone u vezi sa njihovim transakcijama sa drugim korisnicima koji mogu biti nezavisni od sporazuma sklopljenih sa GlobalRent-om u Uslovima korišćenja, ili kasnije sa korisnikom.

Zakonodavstvo ovih zemalja može imati razlike sa zakonodavstvom primenljivim na ove Uslove korišćenja, uključujući zakonodavstvo u odnosu na predmete koji su zakonski ovlašćeni da se nude ili daju u zakup. Mogu postojati i dodatne zakonske obaveze, poput, i bez ograničenja, obaveza davanja ovlašćenja za ponuđivanje ili iznajmljivanje određenih predmeta ili zapisivanja transakcije zakupa. Korisnici i članovi dužni su da se stalno pridržavaju svih domaćih i međunarodnih zakona i propisa koji se primenjuju na korišćenje GlobalRent usluga i najamskih lista i transakcija zakupa. GlobalRent ne prati stalno sva zakonodavstva svake zemlje, niti stalno pratimo sve korisnike ili sve transakcije. To što korisnici rade ne znači da je GlobalRent odobrio ili potvrdio njihove akcije i transakcije.

Svi sporovi u vezi sa valjanošću, tumačenjem ili izvršenjem ovih Opštih uslova korišćenja biće dostavljena Privrednom sudu Crne Gore.

U slučaju kada se jedan ili više članova koji se nalaze u Uslovima korišćenja zakonskom odlukom smatraju nezakonitim, neupadljivim ili neprimenjivim, ostali članovi u ovim Uslovima korišćenja ostaju na snazi.

 1. Dodatni uslovi
 • GlobalRent sadrži linkove ka drugim veb lokacijama i nije odgovoran za politike ili prakse poverljivosti na drugim veb lokacijama. Kada član ili korisnik GlobalRent-a klikne na vezu koja ih vodi do druge veb lokacije, član ili korisnik snose odgovornost za čitanje pravila o poverljivosti pomenute veb stranice.
 • GlobalRent nije odgovoran za interakcije između članova.
 • Članovi sajta mogu biti pojedinci ili profesionalci.
 • Naslovi različitih članova Uslova korišćenja date su kao čiste indikacije, a ne definišu nužno njihov sadržaj.
 • Prihvatate da prava i obaveze sadržane u ovim Uslovima korišćenja kao i bilo koji drugi dokument koji mu se referenciraju, GlobalRent može slobodno i ispravno preneti trećoj strani u slučaju spajanja ili preuzimanja ili nekog drugog događaja.
 • U svakom slučaju, korišćenjem veb stranice obavezujete se da ćete se pridržavati svih domaćih i međunarodnih zakona i propisa koji se trenutno primenjuju na korišćenje naših usluga i na vaše aktivnosti na sajtu. Pored toga, posebno prepoznajete i prihvatate da vaše korišćenje veb lokacije može biti pravno definisano kao posao. Kao posao, podležete određenim određenim obavezama, kao što su, i bez ograničenja, registrovanje preduzeća, vođenje knjiga i računovodstvenih evidencija u skladu sa važećim propisima, plaćanje poreza na promet i drugih važećih poreza, kao i zakonskih odredbi u slučaju nelikvidnosti. Pored toga, ako imate komercijalne aktivnosti na veb lokaciji, a posebno ako ste profesionalni korisnik, morate da se pridržavate propisa koji se odnose na naplatu, fakturisanje, prodaju i uopšte na sve zakone i propise o trgovini. Preporučujemo vam da potražite savet od profesionalnog savetnika ili advokata u vezi sa ovim pitanjima.
 • Nikakvo odstupanje od ovih Uslova korišćenja neće biti odobreno, osim po odobrenju, ako vi i GlobalRent potpišete novi ugovor.
 • Sva obaveštenja koja vam se upute biće poslata na adresu e-pošte koju ste naveli prilikom prijave na GlobalRent. Poruke i obaveštenja smatraju se primljenim 24 sata nakon slanja e-pošte, osim ako ne primimo obaveštenje u kome se navodi da adresa e-pošte nije validna ili ne funkcioniše.

Partnerski ugovor

Ovaj Partnerski ugovor sadrži dodatne uslove koji se odnose na vaše članstvo u Partnerskom programu kao član GlobalRent-a. Korišćenjem Partnerskih alata (uključujući e-poštu preporuke, linkove preporuke, preporuke za baner) potvrđujete da ste pročitali i prihvatili ovaj Affiliate Agreement i Opšte uslove korišćenja.

Definicije

Kroz ovaj sporazum, uslovi s velikim slovom imaju sledeće definicije:

„Član Partner“ znači član GlobalRent-a, koji je (i) otvorio i dovršio nalog u okviru GlobalRent Partnerskog programa, i (ii) koristi bilo koji od pridruženih alata u pokušaju da privuče nove ljude za otvaranje računa na GlobalRent-u.

„Partnerski Alati“ označava niz alata kao što su, i bez ograničenja, e-poruke preporuke (ali ne i neželjene pošte – pogledajte uslove korišćenja), uputnice za upućivanje, reklamni baneri preporuke, koji su dostupni GlobalRent članovima putem partnerskog programa.

„Pridruženi član“ znači Korisnik koji je otvorio novi nalog na GlobalRent-u klikom na Partnerski alat koji je pružio Član Partner.

„Pridruživanje“ znači odnos između GlobalRent-ovih  članova Partnera i Pridruženog člana.

„Nagrade za pridruživanje“ znači nadoknadu koju član Partner ostvaruje kroz Partnerski program.

„Doživotna provizija“ znači da je nalog Pridruženog člana povezan sa Partnerskim članom kome se plaća provizija za svaku transakciju između GlobalRent-a i Pridruženog člana.

Prihvatanje

Ovaj ugovor je uspostavljen između ScOutNet d.o.o. („GlobalRent“), i Partnerskih članova GlobalRent stranice. Korišćenje Partnerskih alata predstavlja sporazum koji obavezuje obe strane uslovima i odredbama ovog Ugovora. Uspostavljeni su Partnerski uslovi GlobalRent-a i stvarnih članova GlobalRent-a koji su već prihvatili Uslove korišćenja GlobalRent-a, prihvatanje Uslova pridruživanja podrazumeva prihvatanje Uslova korišćenja GlobalRent-a.

Termin pridruživanja

Povezanost između Člana partnera i Pridruženog člana; poćinje kada član koji je povezan sa Partnerom kreira račun pomoću Partnerskih alata koji je pružio Član partner i potvrdi račun (postajući tako Pridruženi član).

Rangiranje i uslovi napredovanja

Član partner takođe može formirati vlastiti prodajni tim i poboljšati odnos sa GlobalRent-om. Rang koji svaki partner može dostići su: prodajni savetnik, stariji savetnik za prodaju, menadžer prodaje i šef prodaje.

– Savetnik prodaje – Svako pravno ili fizičko lice koje se prijavilo u GlobalRentov partnerski program.

– Viši savetnik prodaje – Svako pravno ili fizičko lice koje dostigne bruto mesečnu vrednost prodaje od 200 EUR.

– Rukovodilac prodaje – Svako pravno ili fizičko lice koje u svom timu ima 30 viših savetnika za prodaju.

– šef prodaje – svako pravno ili fizičko lice koje u svom timu ima 10 rukovodilaca prodaje.

Nagrade za pridruživanje

Partner zarađuje procenat svake transakcije između pridruženih članova i GlobalRent-a. GlobalRent pruža članu partnera „doživotnu proviziju“. Procenat zarade koji se odnosi na rangiranje partnera je:

– Savetnik prodaje – 20% – direktna prodaja

– Viši savetnik prodaje – 20% – direktna prodaja / 5% – ukupna prodaja njegovog tima

– Rukovodilac prodaje – 20% – direktna prodaja / 7,5% – ukupna prodaja njegovog tima

– Šef prodaje – 20% – direktna prodaja / 10% – ukupna prodaja njegovog tima

Partneri nisu ograničeni veličinom svog prodajnog tima. Provizije koje zarade od svog tima ne prelaze dalje od trećeg nivoa podsaradnika, GlobalRent može povremeno da promeni ili modifikuje ove Pristupne uslove po našem vlastitom nahođenju. Sve takve modifikacije stupaju na snagu tek nakon što budu objavljene na mreži. Sve takve izmene odnose se samo na naknadne nagrade za pridruživanje koje je stekao član partner.

Isplata

Nagrade za pridruživanje mogu se isplatiti partnerskom članu samo putem PayPal-a. GlobalRent nije odgovoran za bilo kakve naknade koje naplaćuje PayPal. Isplata nagrada za pridruživanje može se izvršiti nakon što kumulirane nagrade za pridruživanje dostignu ukupan iznos veći ili jednak 50 EUR ili jednom mesečno za sva plaćanja iznad 50 EUR. GlobalRent zadržava pravo da oduzme bilo kakvu naknadu za obradu koju PaiPal naplaćuje nagradama za pridruživanje isplaćene članovima partnerima.

Obaveze člana partnera

Upotreba partnerskih alata vrši se u skladu sa svim važećim zakonima i propisima. Morate koristiti Partnerski program na način koji pokazuje zdrav razum i poštovanje prava GlobalRenta i trećih strana. Konkretno, član partnera se obavezuje da će poštovati uslove navedene u nastavku. U slučaju kršenja ovih uslova, bićete uklonjeni iz Partnerskog programa, a Ugovor će se raskinuti uz potpuno oduzimanje provizije tj. Nagrada za pridruživanje.

Anti-spaming politika

GlobalRent zabranjuje da se upuštate u bilo koji oblik neželjene komercijalne e-pošte (koja se obično naziva „spam“) ili slanje e-mailova koji su obmanjujući, prevarni, sadrže pogrešne teme predmeta, sadrže netačne ili pogrešne podatke pošiljaoca ili primaoca ili krše važeći državni ili savezni zakon. Za potrebe GlobalRentove definicije, spaming takođe uključuje, nasilničko ponašanje u „čat sobi“ ili veb lokaciji treće strane ili slanje neželjenih ili obmanjujućih Instant poruka, Chatroom, Nevsgroup, ICK ili IRC poruka. Takvo ponašanje može uključivati automatsko slanje skriptiranog teksta (i / ili URL adresa veb lokacije) prerušen u “ćaskanje” ili razgovor u bilo kojoj sobi za razgovor treće strane. GlobalRent, po sopstvenom nahođenju, a ne kao ekskluzivni lek, zadržava pravo da suspenduje, prijavi ili ukine partnerskog člana ili na drugi način preduzme korektivne mere ako se utvrdi da je član partnera spamovao ili na drugi način ponašao se u suprotnosti sa ovom odredbom ili važećim zakonom . U slučaju kršenja ove odredbe, bićete uklonjeni iz Partnerskog programa, a Ugovor će biti raskinut uz potpuno oduzimanje provizije od Nagrade za pridruživanje.

Nadalje se slažete sa tim da u potpunosti i odmah odgovorite na sve zahteve ili upite koje postavljamo u vezi sa vašim usaglašavanjem sa ovom odredbom i da nam podnosite izveštaje o bilo kakvim navodima o neželjenoj pošti ili drugim kršenjima ove odredbe u vezi sa vama ili drugima u vezi sa GlobalRentom.

GlobalRent slike

Dajemo vam neisključivu, neprenosivu, opozivnu licencu za korišćenje naših logotipa, trgovačkih imena, zaštitnih znakova i sličnog identifikacionog materijala (zvanično „Partnerski Alati“), isključivo radi promocije naših usluga i članstva. Imate pravo da koristite Partnerske Alate samo ako ste dobar član partner. Nećete koristiti bilo koji Partnerski Alat osim za oglašavanje članstva u GlobalRent-u. Slažete se da nećete koristiti Partnerske Alate na bilo koji način koji je omalovažavajući ili koji na drugi način prikazuje GlobalRent u negativnom ili pogrešnom svetlu. Sva naša prava zadržavamo u Partnerskim Alatima, kao i sva druga prava intelektualne svojine na njih. Prava koja su vam data u skladu sa ovim odeljkom možemo opozvati u bilo kom trenutku. Prava koja su vam data u skladu sa ovim odeljkom prestaju sa datumom važenja isteka ili raskida ovog Ugovora o pridruživanju i do tada ćete prestati i odustati od upotrebe Partnerskih Alata.

Uslovi pridruživanja

Član partnera može imati neograničen broj pridruženih članova, ali ne sme biti povezan sa sobom (multi nalozi). GlobalRent neće biti stranka u bilo kojem sporazumu koji imate sa drugim stranama, i niste ovlašćeni da se obavezujete u ime GlobalRenta. Nećete nagraditi ili platiti direktno ili indirektno ni na koji drugi način druge strane da utiče na to da postanu vaši Pridruženi članovi (podsaradnici) ili da na drugi način povećate nagradu za pridruživanje.

Nezavisnost

Kao član partner, koristićete Partnerske Alate prema vlastitom nahođenju. Vi i GlobalRent ste nezavisni ugovarači i ništa u ovom sporazumu neće stvoriti bilo kakav partnersko-vlasnički odnos, zajedničko ulaganje ili agencijsku vezu. Nećete imati ovlašćenja da u naše ime dajete ili prihvatate bilo kakve ponude, garancije ili izjave. Nećete davati nikakvu izjavu, bilo da je to na vašoj Veb lokaciji ili na neki drugi način, što bi uzrokovalo konfuziju u našem odnosu s vama.

Prihvatljiva upotreba

Kada koristite Partnerski program i Partnerske alate, nećete povrediti ili na bilo koji drugi način naštetiti pravima drugih. (uključujući, bez ograničenja, prava intelektualne svojine). Nećete davati, promovisati, distribuirati, postavljati ili na bilo koji drugi način kao član partner objavljivati bilo koji sadržaj ili veb lokaciju koja sadrži sadržaj, koji je klevetnički, opsceni, pornografski, zloupotrebljiv, uvredljiv, lažan, zabludu ili ilegalan. Kako GlobalRent ne može pregledati sve informacije koje ste dobili, vi ćete biti isključivo odgovorni za sadržaj koji objavite na Internetu ili na bilo koji drugi način. Partnerski alati se ne smeju postavljati u grupe za vesti, neželjenu e-poštu, mreže za trenutne poruke, mreže banera, šaltere, sobe za sastanke ili knjige gostiju.

Odricanje od odgovornosti

GlobalRent ni pod kojim uslovima neće biti odgovoran za direktnu, indirektnu, slučajnu, posebnu, posledičnu ili uzornu štetu (čak i ako je GlobalRent obavešten o mogućnosti takve štete), koja je rezultat vašeg učešća u partnerskom programu, bilo da štete nastaju korišćenjem ili zloupotrebom partnerskog programa, partnerskih alata, veb lokacije ili usluge, od nemogućnosti korišćenja veb lokacije ili usluge ili prekida, obustave, promene, izmene ili ukidanja veb lokacije, usluge, članskog naloga, članstva partnera , pripadnost ili partnerski program. Takva se ograničenja takođe primenjuju na štetu nastalu zbog drugih usluga ili proizvoda primljenih ili oglašenih u vezi sa veb stranicom ili uslugom ili bilo kojim linkovima na veb lokaciji, kao i zbog bilo kakvih informacija ili saveta dobijenih putem ili oglašenih u vezi sa veb stranicom ili uslugom ili bilo kojim vezama na sajtu. Ova odricanja će se primenjivati u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom.

U nekim jurisdikcijama odricanja od odgovornosti nisu dozvoljena. U takvim jurisdikcijama možda se neka od prethodnih ograničenja ne odnose na vas.

Odšteta

Na zahtev naše kompanije, vi pristajete da branite, obeštećujete i držite članove GlobalRent-a i GlobalRent sigurnim od svih obaveza, potraživanja i troškova, uključujući advokatske naknade koje proističu iz vašeg učešća u Partnerskom programu. Zadržavamo pravo, o našem trošku, da preuzmemo ekskluzivnu odbranu i kontrolu bilo koje materije koja je inače predmet odštete od vas, a u tom slučaju ćete sarađivati sa nama u podizanju dostupnih odbrana.

Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

Hvala vam na interesovanju za GlobalRent.org. GlobalRent je ekskluzivno vlasništvo kompanije ScOutNet d.o.o. preduzeće upisano u Centralni registar poslovnih subjekata sa matičnim brojem 50911493 i nalazi se na adresi Trebješka 6/3, 81400, Nikšić, Crna Gora, u daljem tekstu: „Mi“, „Mi“ ili „GlobalRent“.

Uslove korišćenja treba razmotriti zajedno s našim Pravilima o privatnosti.

GlobalRent pruža kolekciju usluga, uključujući bez ograničenja pružanje internetskog prisustva za korisnike koji mogu da gledaju, iznajmljuju ili objavljuju Ponude za iznajmljivanje i drugi sadržaj, u skladu sa sledećim Uslovima korišćenja. Korištenjem Usluge na bilo koji način, prihvatate da se pridržavate Uslova korišćenja i drugih GlobalRent pravila. Pored toga, kada koristite određene usluge GlobalRent-a, slažete se da ćete se pridržavati bilo kog primenljivog objavljenog uputstva za sve usluge GlobalRent, koje se povremeno mogu menjati. Ako se usprotivite bilo kojem terminu ili stanju, bilo kojim smernicama ili bilo kojim sledećim izmenama ili na bilo koji način budete nezadovoljni GlobalRentom, vaša jedina mogućnost je da odmah prekinete upotrebu GlobalRent-a. GlobalRent ima pravo, ali nije obavezan, da striktno primenjuje Uslove pružanja usluge i druge GlobalRent politike putem samopomoći, umerenosti u zajednici, aktivne istrage, parničnog postupka i krivičnog gonjenja.

 1. Definicije

Pod „Uslovima korišćenja“, pominjemo ovde navedene termine.

Pod „Korisnikom“ podrazumevamo sve pojedince ili subjekte koji pristupaju veb lokaciji, bilo da je korisnik član ili ne.

Pod „članom“ podrazumevamo sve fizičke ili pravne subjekte koji su registrovani na sajtu kako bi koristili njegove usluge.

Pod „Veb lokacija“ mislimo na http://www.globalrent.org, uključujući bilo koje poddomene, i bilo koji zamenski ili nasledni URL-a, ili njegove delove (u daljem tekstu „Veb lokacija“ ili „GlobalRent“).

Pod „članskim računom“, mislimo na privatni prostor rezervisan za svakog člana. Dostupan je putem lozinke i sadrži lične podatke u vezi sa članom.

Pod „Vlasnikom“, mislimo na svakog člana koji navede najmanje jedan predmet za iznajmljivanje, koristeći veb stranicu GlobalRent.org.

Pod “Zakupac”, mislimo na svakog člana koji iznajmljuje predmet na veb lokaciji.

Pod „Ugovor o zakupu“ podrazumevamo ugovor sklopljen između Vlasnika i Zakupca, kojim se Vlasnik obavezuje da prenese upotrebu stvari ili usluga (predmeta ugovora) i Obavezuje iznajmljivača da plati u zamenu iznos koji je unapred određen, ili definisan ugovorom o zakupu.

Pod “Renta” podrazumevamo plaćanje koje je Zakupac izvršio Vlasniku kako bi mogao da koristi stvar ili uslugu.

Pod „Listama za iznajmljivanje“ podrazumevamo informacije koje je objavio Vlasnik koji reklamira stavku dostupnu za iznajmljivanje.

Pod „Zahtev za rezervaciju“, upućujemo na zahtev koji je Zakupac dao za iznajmljivanje određene stavke sa liste za iznajmljivanje.

Pod „Prihvatanje zahteva za rezervaciju ili rezervacija“ podrazumevamo internetsko prihvatanje zahteva za rezervaciju od strane Vlasnika i istovremeno kreiranje efektivnog ugovora između Vlasnika i Zakupca za određeni predmet iznajmljivanja.

Pod „ličnim podacima“ podrazumevamo sve lične podatke prikupljene preko veb lokacije o pojedincu, uključujući, ali ne ograničavajući se na njegovo ime, adresu i telefonski broj.

Pod “Servisom” mislimo na usluge koje GlobalRent nudi putem svoje veb stranice, uključujući, ali ne ograničavajući se na pružanje internetskog prisustva za pregled, iznajmljivanje ili objavljivanje lista za iznajmljivanje i drugog sadržaja.

Pod „Sadržajem“ mislimo na Liste za iznajmljivanje, komentare, poruke, tekst, datoteke, slike, fotografije, video, zvukove ili druge materijale koji su postavljeni na, preneti putem ili povezani sa veb stranicom.

Pod „Politikama“, mislimo na sve smernice GlobalRent-a, uključujući, ali ne ograničavajući se na uslove korišćenja, Politiku cene, Politiku privatnosti, Uslove učlanjenja i Smernice foruma.

Pod „GlobalRent“, „mi“, „nas“, „naši“,odnosi se na GlobalRent (uključujući matičnu kompaniju, ScOutNet doo) na njegove službenike, direktore, agente, podružnice, zajednička preduzeća ili zaposlene ili bilo koga ko zvanično deluje u njeno ime. .

Pod “cenama” mislimo na finansijsko plaćanje koje Vlasnik daje iznajmljivaču da bi se iskoristio za predmet.

 1. Opis veb lokacije

GlobalRent je sajt za iznajmljivanje nekretnina, vozila, stvari i profesionalaca. Ovde možete pronaći sve što želite da iznajmite po satu, danu, vikendom.

 1. GlobalRent nije stranka ni u jednom ugovoru o zakupu

GlobalRent ne nudi nikakve usluge iznajmljivanja. Sajt je samo tržište putem interneta, osmišljeno za jedinstvenu svrhu uspostavljanja kontakta sa ljudima koji žele da iznajmljuju stvari u kontaktu sa ljudima koji imaju stvari za iznajmljivanje. Nikada ne intervenišemo u transakciji između Zakupca i Vlasnika. GlobalRent se stoga ne može smatrati delom Ugovora o zakupu između članova stranice.

GlobalRent ne vrši kontrolu kvaliteta, sigurnosti ili zakonitosti stavki koje su na spisku, ili istinitosti ili tačnosti Ponuda za iznajmljivanje, niti nad mogućnostima Vlasnika da iznajmljuju spiskove ili nad Zakupcima da iznajmljuju ili plaćaju zakup; bilo koje stavke. Ne garantujemo da će strane ispuniti bilo koje ili sve uslove transakcije.

Svi bezbednosni depoziti ili garancije koje zahteva Vlasnik u bilo kojem obliku, ostaju na isključivoj odgovornosti Zakupca i Vlasnika. GlobalRent nije odgovoran za prikupljanje, zadržavanje ili povraćaj bilo kog depozita, za kontrolu tačnog identiteta Vlasnika i Zakupca, niti za prikupljanje novca koji Zakupac duguje Vlasniku ili Vlasnik Zakupcu.

 1. Javna i privatna područja

Veb lokacija sadrži područje otvoreno za javnost i privatni prostor kojem pristupaju samo članovi.

Javna površina omogućava pristup Listama za iznajmljivanje, članova. Privatni prostor je deo veb lokacije koji je dostupan samo nakon autentifikacije člana. Članovi moraju ući u svoju lozinku za ulazak u privatni prostor. Privatni prostor omogućava članovima:

 1. Pristup ličnim podacima (vidi Politiku privatnosti);
 2. Kreiranje i upravljanje listama iznajmljivanja;
 3. Podnošenje zahteva za rezervaciju;
 4. Objavljivanje komentara;
 5. Omogućen pristup partnerskim alatima; i
 6. Kreiranje pseudonima (korisničko ime) kojim će se identifikovati na veb lokaciji.
 7. Uslovi registracije i statusa članstva

Naše usluge su rezervisane za pravno sposobna ili ovlašćena lica da budu deo ugovora o zakupu u Crnoj Gori. Naše usluge nisu dostupne maloletnicima. Slažete se da morate biti zakonski punoletna osoba da biste koristili naše usluge. Ako ne ispunjavate ove uslove, ne možete da koristite naše usluge. Pored toga, zadržavamo pravo da suspendujemo ili zatvorimo članske naloge bez najave iz bilo kojeg razloga, uključujući, ali ne ograničavajući se na:

 • Kršenje uslova korišćenja ili drugih GlobalRent politika;
 • Nemogućnost da se identifikuje, proveri ili potvrdi poreklo predmeta ili usluge za iznajmljivanje;
 • Davanje lažnih izjava;
 • Širenje poverljivog, ilegalnog ili uvredljivog sadržaja (na primer, pornografija, kleveta, poslovne tajne, diskriminatorni sadržaj, podsticanje nasilja i rasne, verske ili etničke mržnje);
 • Kršenje moralnih standarda;
 • Korišćenje, kopiranje ili širenje zaštićenih autorskih dela bez izričitog odobrenja;
 • Zloupotreba ili lažna upotreba partnerskih alata (spam komentara, neželjeni klikovi itd.);
 • Širenje neželjenih komercijalnih poruka („Spam“).

Nećete smatrati da GlobalRent (uključujući matičnu kompaniju, ScOutNet doo, njegove službenike, direktore, agente, filijale, zajednička preduzeća ili zaposlene) ima odgovornost za potraživanja, zahteve ili odštete (stvarne i posledične) bilo koje vrste za zatvaranje korisničkog naloga.

Članski nalog je lični i ne može se preneti trećoj osobi.

Član se obavezuje da će poveriti lozinku koju odabere za pristup svom članskom nalogu. Korisnički račun i lozinka su lični i ne mogu se deliti, preneti ili preneti nekom drugom fizičkom ili pravnom subjektu, osim ako to zahteva zakon.

Član priznaje i prihvata da je isključivo odgovoran za upotrebu svoje lozinke i Korisničkog naloga. Član prihvata da je isključivo odgovoran za sve posledice i obaveze nastale korišćenjem njegove lozinke i korisničkog računa od treće strane.

Član priznaje i prihvata da sajt može razmotriti upotrebu njegovog članskog naloga, korisničko ime ili lozinku, kao dokaz o upotrebi sajta ovog člana. Svako korišćenje veb stranice putem ovih elemenata koji se mogu pripisati članu smatra se korišćenjem od strane člana. Sve ocene, informacije o ocenama i komentari su takođe specifični za člana.

Svaka promena vaših ličnih podataka koja se traži prilikom kreiranja i popunjavanja korisničkog naloga mora se prijaviti GlobalRent-u u roku od 8 dana od promene. Odnosi se za autorizovane članove.

Registracija korisničkog naloga naročito podrazumeva pružanje validne adrese e-pošte koja će se koristiti za komunikaciju između člana i veb lokacije i koja će se koristiti kao jedinstveni identifikator za korisnički nalog. Sva komunikacija putem e-pošte koju stranica šalje članu smatra se primljenom od strane člana kao i primljeno na znanje.

Pored toga, Član prihvata da pruži fizičku adresu, koju zahteva GlobalRent nakon registracije korisničkog računa i objavljivanja Vlasničkih lista za iznajmljivanje, kako bi se najbolje iskoristili naši alati za geolokalizaciju.

Kako bi se maksimizovalo poverenje tokom celog procesa iznajmljivanja, adresa iznajmljivača može se prikazati na računu vlasnika predmeta iznajmljivanja, kada se prihvati zahtev za rezervaciju na veb lokaciji.

Adresa vlasnika stvari za iznajmljivanje, ukoliko je on ili ona registrovan na GlobalRent-u kao poslovni račun, može se poslati zakupcu, na njegov zahtev, nakon što njegov zahtev za rezervaciju bude prihvaćen.

 1. Cene

Pristup, registracija i korišćenje veb stranice kao Zakupca su besplatne.

Kao vlasnik plaćate oglasni paket. paketi se kreću od 3 do 12 meseci i razlikuju se po broju oglasa.

GlobalRent zadržava pravo da u bilo koje vreme izmeni svoje politike u vezi sa cenama zakupa i drugih naknada za usluge. Ove modifikacije stupaju na snagu kad budu objavljene na mreži i odnosiće se na sve transakcije po njihovom objavljivanju. Zbog toga ste pozvani da redovno proveravate Uslove korišćenja, a u svakom slučaju pre bilo koje transakcije. U slučaju privremene izmene polise, vreme važenja izmene biće jasno objavljeno na veb lokaciji.

Ako nije drugačije objavljeno, naše cene su izražene u eurima (EUR).

 1. Plaćanja

Moguće je podesiti automatsko plaćanje računa u pravilnim intervalima.

Članovima su dostupna dva načina plaćanja:

 • Kreditnim karticama
 • Paypal-om
 1. Odricanje od garancija

Slažete se da je korišćenje Veb lokacije i usluge u potpunosti na vaš rizik. Sajt i usluga pružaju se na način “kakav jeste” ili “kako je dostupan”, bez bilo kakvih garancija. Sva izričita i podrazumevana jamstva, uključujući, bez ograničenja, garancije za izdavanje, podobnost za određenu svrhu i ne kršenje vlasničkih prava, izričito se odbacuju u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom. U najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, GlobalRent se odriče svih garancija za sigurnost, pouzdanost, blagovremenost, tačnost i performanse veb lokacije, liste zakupa usluge ili bilo koji ugovor o iznajmljivanju. U najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, GlobalRent se odriče bilo kakvih garancija za druge Usluge ili robu primljene putem ili reklamirane na Veb lokaciji ili na stranicama kao i Usluge ili robu kojima se pristupa putem bilo kog linka na Sajtu. U najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, GlobalRent se odriče svih garancija za viruse ili druge štetne komponente u vezi sa Veb stranicom ili Uslugom. Neke jurisdikcije ne dozvoljavaju odricanje od podrazumevanih garancija. U takvim jurisdikcijama neki od prethodno navedenih odricanja odgovornosti se možda neće odnositi na vas u delu koji se odnosi na podrazumevane garancije.

 1. Ograničenja odgovornosti

GlobalRent ni pod kojim uslovima neće biti odgovoran za direktnu, indirektnu, slučajnu, posebnu, posledičnu ili uzornu štetu (čak i ako je GlobalRent obavešten o mogućnosti takve štete), koja je rezultat vašeg korišćenja veb stranice ili usluge ili proizišla iz bilo kog ugovora o zakupu, bilo da su štete nastale korišćenjem ili zloupotrebom Veb stranice ili Usluge, nemogućnosti korišćenja Veb lokacije ili Usluge ili prekida, obustave, promene, izmene ili ukidanja Veb lokacije, Usluge ili korisničkog naloga. Takva se ograničenja takođe primenjuju na štetu nastalu zbog drugih Usluga ili proizvoda primljenih ili oglašenih u vezi sa Veb stranicom ili Uslugom ili bilo kojim linkovima na veb lokaciji, kao i zbog bilo kakvih informacija ili saveta dobijenih putem ili oglašenih u vezi sa Veb lokacijom ili Uslugom ili bilo kojim linkovima na Sajtu. Ova ograničenja će se primenjivati u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom. U nekim jurisdikcijama ograničenja odgovornosti nisu dozvoljena. U takvim jurisdikcijama možda se neka od prethodnih ograničenja ne odnose na vas.

 1. Bezbednost i povratne informacije članova

GlobalRent ne može potvrditi identitet svakog člana. Velika većina korisnika GlobalRent-a je pouzdana i dobronamjerna. Ipak, vrlo je važno da preduzmete iste mere predostrožnosti kao i van mreže.

 1. Povratne informacije za članove

GlobalRent članovima i korisnicima stavlja na raspolaganje sistem „Komentari“ ili „Procene“ koji im omogućava da procene povratne informacije o osobi sa kojom rade ili su obavili transakciju. Vlasnici će možda tražiti pozitivnu ocenu ili povratne informacije o iznajmljivanju svojih predmeta. Procena će se takođe primeniti na vlasnika ili stvar, a iznajmljivači mogu da procene vlasnika nakon iznajmljivanja.

 1. Ograničavanje

Članovi koji navode stavku za iznajmljivanje i korisnici koji učitaju ili na neki drugi način objavljuju Sadržaj na veb stranici isključivo su odgovorni za sadržaj koji učitavaju i objavljuju prema zakonu i prema GlobalRentovim politikama. GlobalRent ne vrši ili garantuje postojanje uređivačke kontrole nad Sadržajem koji su objavili njegovi Korisnici ili Članovi.

Ostvarivanje prava na povlačenje bilo koje liste za iznajmljivanje ili sadržaja koji je sporan uopšte ne utiče na validnost, relevantnost, kvalitet ili zakonitost bilo koje liste za iznajmljivanje ili sadržaja koji ostaje na mreži.

 1. Sadržaj objavljen na ili putem Veb lokacije.

Shvatate da je sav Sadržaj objavljen na, prenesen putem ili povezan sa Veb lokacijom isključivo odgovornost osobe od koje je takav sadržaj nastao. Vi ste jedini odgovorni za bilo koji Sadržaj koji objavljujete, šaljete e-poštom ili na drugi način stavljate na raspolaganje putem Veb lokacije. Shvatate da GlobalRent ne kontroliše i nije odgovoran za Sadržaj dostupan putem Veb lokacije i da ćete upotrebom veb lokacije možda biti izloženi sadržaju koji je uvredljiv, nepristojan, netačan, nezakonit, obmanjujući ili na drugi način sporan. Nadalje, sadržaj dostupan na ili putem Sajta može sadržavati veze do drugih veb lokacija koje su potpuno nezavisne od GlobalRent-a. GlobalRent ne daje nikakve garancije za tačnost, potpunost ili istinitost informacija sadržanih na bilo kojoj takvoj veb lokaciji. Povezivanje sa bilo kojim drugim veb lokacijama je na vaš rizik. Slažete se da morate da procenite i snosite sve rizike povezane sa korišćenjem bilo kog sadržaja, da se ne možete oslanjati na Sadržaj i da ni pod kojim uslovima GlobalRent neće biti odgovoran za bilo koji sadržaj ili bilo kakav gubitak ili štetu bilo koje vrste nastao kao rezultat upotrebe bilo kog Sadržaja objavljenog, poslatog e-poštom ili na drugi način dostupan na ili putem Veb lokacije. Priznajete da GlobalRent ne prikazuje ili ne odobrava Sadržaj unapred, ali da GlobalRent ima pravo (ali ne i obavezu osim ako to zakon nalaže) po sopstvenom nahođenju da odbije, izbriše ili premesti bilo koji Sadržaj koji je dostupan putem Veb lokacije, za kršenje slova ili duha Uslova korišćenja ili iz bilo kojeg drugog razloga.

 1. Opis listi za iznajmljivanje

Liste za iznajmljivanje opisuju predmete i usluge ponuđene za iznajmljivanje. Ponude za iznajmljivanje mogu uključivati samo tekst, dokumente, slike i video linkove koje članovi odluče da postave, na sopstvenu odgovornost. Sve stavke navedene u zakupu moraju biti u odgovarajućoj kategoriji i Vlasnik je jedini odgovoran za izbor kategorije u koju će staviti listu zakupa.

Sve naknade moraju biti otkrivene u Ugovoru o zakupu ili u listi za iznajmljivanje. Ugovor o zakupu nije naša odgovornost, već je dokument na raspolaganju našem članu.

Dodatna plaćanja u vezi sa iznajmljivanjem predmeta, kao što su isporuka, održavanje ili druga pomoć u vezi sa određenim najamom, moraju biti jasno naznačena u zoni “opis” predmeta.

Specifični uslovi zakupa koji nisu obuhvaćeni ugovorom o zakupu ili ugovorom koji mogu biti dostupni na mreži, uslovi osiguranja depozita ili slobodni dani za informacije o najmu, moraju biti navedeni negde u opisu proizvoda.

Vlasnik uvek nudi robu ili uslugu za iznajmljivanje koju iznajmljivač može fizički preuzeti na određenoj lokaciji, bilo na adresi vlasnika ili na nekoj od njegovih lokacija za iznajmljivanje.

 1. Vlasnik mora imati prava na predmet koji se nudi za iznajmljivanje

Vlasnik mora imati ili posedovati predmet, ili mu je zakonski dozvoljeno da iznajmi predmet koji on ili ona navodi za iznajmljivanje.

Vlasniku, bilo pojedincu, bilo profesionalcu, nije dozvoljeno ni u kom slučaju da objavi bilo kakve kontakt informacije u okviru svoje liste za iznajmljivanje. Fizička adresa lokacije za iznajmljivanje, adresa vlasnika, njihov faks ili telefon, adresa e-pošte ili adresa veb lokacije smatraju se kontaktnim podacima.

 1. Vlasnik ne može da promeni cenu transakcije nakon što je prihvaćena

Vlasnik ni u kojem slučaju ne može da promeni cenu transakcije, koju je on ili ona već prihvatila. Prihvatajući zahtev za rezervaciju, vlasnik se obavezuje da će naplatiti cenu objavljenu u zahtevu rezervacije.

 1. Nema razmene kontakt podataka

Od trenutka objavljivanja internetske objave za stavku za iznajmljivanje, do trenutka kada vlasnik prihvati zahtev za rezervaciju, vlasnik i potencijalni iznajmljivač ne mogu razmeniti (bilo da je putem Veb lokacije ili ne) svoj identitet, svoje kontakt podatke, adresu vlasnika, iznajmljivača ili lokacije za iznajmljivanje, njihove brojeve faksa ili telefona, adrese e-pošte ili veb adrese.

 1. Sadržaj lista za iznajmljivanje

Korisnici i članovi su saglasni da neće tražiti bilo kakav oblik novčane nadoknade u vezi sa korišćenjem Sadržaja objavljenog na GlobalRent-u.

GlobalRent takođe ima pravo da nadgleda, uređuje i delimično ili potpuno briše bilo koji sadržaj pronađen u Oglasima za iznajmljivanje.

GlobalRent nema obavezu opreznosti u pogledu objavljivanja sadržaja.

 1. GlobalRent može objavljivati liste iznajmljivanja na veb lokacijama partnera

Slažete se da GlobalRent može, prema vlastitom nahođenju, da objavi sve ili deo vaših Ponuda za iznajmljivanje na veb lokacijama trećih strana. Slažete se da GlobalRent može koristiti objavljeni Sadržaj na komercijalne načine i može prodavati ili razmenjivati podatke (osim ličnih podataka – vidi politiku privatnosti) sa trećim stranama.

 1. Garancija članova u vezi sa vlasničkim pravima

Član garantuje da poseduje sva intelektualna prava na Sadržaju Ponuda za iznajmljivanje, tekstove (naslov, podnaslov, opis) i vizuelne elemente. Član takođe garantuje da poseduje prava reprodukcije slike, pravo na sliku i ličnost predmeta i osoba koji su prikazani ili na drugi način opisani u listi za iznajmljivanje.

 1. Porezi, licence i potvrde

GlobalRent ne plaća porez u ime korisnika ili članova Veb lokacije. Korisnici, članovi i partneri jedini su odgovorni za sve poreze proistekle iz bilo kojeg Ugovora o zakupu ili Ugovora o pridruživanju ili korišćenja naših Usluga ili Veb lokacije.

Bez obzira da li ste poslovni subjekt ili pojedinac, ili da li ste vlasnik, zakupac ili član partner, saglasni ste da ste jedini odgovorni za određivanje poreza koji se, ako postoji, odnosi na vas i plaćanje takvih poreza. GlobalRent preporučuje da potražite savet od poreskog stručnjaka.

Zavisno od okolnosti, poput broja transakcija koje obavljate, predmet transakcije, licence ili potvrde mogu biti primenljivi na vas. Slažete se da je jedino vaša odgovornost da pribavite bilo kakve licence ili certifikate koji bi mogli biti potrebni za sprovođenje transakcije ili bilo kakvo korišćenje Usluga ili Veb lokacije. GlobalRent nije odgovoran za određivanje da li treba da imate licencu i / ili sertifikat za korišćenje usluga ili veb lokacije ili za sprovođenje transakcije. GlobalRent ne daje nikakve garancije o licenciranju ili potvrđivanju svojih korisnika ili članova.

 1. Zaključivanje ugovora o zakupu / obvezujućeg sporazuma

Iznajmljivanje dobra između vlasnika i zakupca povezanih putem stranice može se izvršiti samo putem veb lokacije.

Vlasnik je slobodan da izabere sa kim, ako bilo ko, želi da zaključi ugovor o zakupu. Međutim, nakon što je vlasnik prihvatio zahtev za rezervaciju, vlasnik i zakupac se dogovaraju da li je ugovor o zakupu neophodan.

 1. Predložak ugovora o zakupu – Standardni ugovor o zakupu

Radi praktičnosti, GlobalRent stavlja na raspolaganje Vlasnicima i Zakupcima, opcioni predložak ugovora o zakupu („Predložak“). Ovaj predložak, zavisno od vrste zakupa, sadrži podatke o transakciji kao što su uslovi osiguranja, dužina najma, cena najma kao i sve ostale informacije koje su često sadržane u ugovorima o zakupu.

Ovaj predložak pruža GlobalRent samo kao mogućnost, a strane ga po potrebi modifikuju i dodaju. Slažete se da GlobalRent nije odgovoran za bilo kakve tvrdnje vezane za upotrebu predloška. Priznajete da je predložak samo „polazište“, i da je vaša jedina odgovornost da pripremite izvršni ugovor o zakupu. U skladu s tim, GlobalRent preporučuje da pri pripremi Ugovora o zakupu potražite stručni savet.

 1. Izmene

GlobalRent zadržava pravo, bez ikakvih ograničenja i po vlastitom nahođenju, da u potpunosti ili delimično i u bilo koje vreme izmeni svoje Politike. Sve promene će stupiti na snagu nakon objavljivanja na sajtu. Upotreba Veb lokacije nakon objavljivanja ovih promena predstavlja vaše prihvatanje izmenjenih Pravila. GlobalRent zadržava pravo da izmeni ili prekine u bilo kom trenutku bilo koju uslugu, ne preuzimajući odgovornost za posledice proistekle iz ovih promena, prekida ili završetka ovih usluga.

 1. Upotreba spoljnih aplikacija

Upotreba aplikacije Google mape podložna je implicitnom prihvatanju Uslova i odredbi za Google mape (http://maps.google.com/help/terms_maps.html).

Upotreba SSL aplikacije od strane cPanela podleže implicitnom prihvatanju Uslova i odredbi za cPanel (https://cpanel.net/legal-notices).

Upotreba aplikacije Algolia podleže implicitnom prihvatanju Uslova i odredbi za Algolia (https://www.algolia.com/policies/terms).

Upotreba aplikacije Mapbox podleže implicitnom prihvatanju Uslova i pravila za Mapbox (https://www.mapbox.com/legal/tos/).

 1. Intelektualna svojina

GlobalRent ne može biti upoznat sa svim sadržajem objavljenim na sajtu u svim listama za iznajmljivanje ili u komentarima. Međutim, GlobalRent se obavezuje da će u najkraćem roku ukloniti svaki materijal zaštićen autorskim pravima nakon što bude obavešten.

Brend GlobalRent.org je deponovani zaštitni znak i u potpunom je i ekskluzivnom vlasništvu ScOutNet d.o.o. Svi grafički elementi, elementi dizajna, prezentacije, logotipi u odnosu na GlobalRent.org su ekskluzivno vlasništvo kompanije ScOutNet d.o.o. Svaka reprodukcija bez pismenog odobrenja ScOutNet d.o.o. strogo je zabranjena.

 1. GlobalRent-ova upotreba korisničkih materijala

Kada koristite usluge GlobalRent-a, od vas se traži da dostavite nama ili drugim korisnicima informacije koje se tiču usluga GlobalRent-a, uključujući vašu registraciju, liste zakupa i transakcije iznajmljivanja, procene i komentare, vaše poruke ili karte ili bilo koje druge informacije koje možete objaviti na sajtu Vi ste jedini odgovorni za ove informacije. GlobalRent deluje samo kao pasivni posrednik u njihovom objavljivanju na mreži.

Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja i drugih GlobalRent pravila prihvatate da isključivo lično koristite lične podatke drugih članova koji su vam dostavljeni putem Veb lokacije, da biste (a) zatvorili transakciju koja ne uključuje nepoželjne komercijalne poruke, već je povezana samo Ugovorom o zakupu ili (b) koristiti usluge trećih strana pružene putem GlobalRent-a (zaplena, osiguranje, potraživanja i komunikacije u slučaju prevare) ili (c) za bilo koju drugu upotrebu koju je odobrio Korisnik. Slažete se da ćete koristiti ove informacije u skladu sa važećim zakonima i prema ovim Uslovima korišćenja. U skladu sa gore navedenim, ne možete da date lične podatke drugih korisnika trećim licima bez prethodnog pismenog odobrenja od strane GlobalRent-a i odgovarajućeg Korisnika.

 1. Vlasnička prava

U skladu sa našim Pravilima o privatnosti, bilo koji Sadržaj koji pošaljete veb lokaciji ili nama, bilo putem elektroničke pošte ili na bilo koji drugi način, iz bilo kojeg razloga, tretirat će se kao nepoverljiv i ne-vlasnički. Iako možete zadržati sva prava na takvoj komunikaciji ili materijalu, vi garantujete nama dozvolu kao neekskluzivnu, plaćenu i trajnu na širom sveta kopiranje, distribuciju, prikazivanje, izvođenje, objavljivanje, prevođenje, prilagođavanje, modifikovanje, i na drugi način korišćenje takvog materijala u bilo koju svrhu bez obzira na oblik ili medijum (koji je sada poznat ili trenutno nije poznat) u kojem se koristi.

Molimo da nam ne šaljete poverljive ili vlasničke podatke, osim ako se pismenim putem ne dogovorimo drugačije. Takođe nismo u mogućnosti da prihvatimo vaše ideje ili predloge, pa vas molimo da nam ih ne šaljete.

Poštujemo intelektualno vlasništvo drugih i tražimo od vas da to činite. Ako vi ili bilo koji korisnik Veb lokacije verujete da su objavljivanjem na veb lokaciji prekršena njegova autorska prava, zaštitni znak ili druga imovinska prava, vi ili Korisnik trebate odmah da pošaljete obaveštenje našem imenovanom agentu (kao što je navedeno niže). Da bi bilo efikasno, obaveštenje mora da sadrži:

 1. fizički ili elektronski potpis lica ovlašćenog da deluje u ime vlasnika ekskluzivnog prava koje je navodno povređeno;
 2. Identifikacija dela zaštićenog autorskim pravima za koje se tvrdi da su prekršena;
 3. Informacije koje su dovoljne da nam omoguće kontakt sa strankom koja se žali, kao što su adresa, telefonski broj i, ako su dostupni, adresa elektronske pošte na koju se može kontaktirati strana koja se žali;
 4. Identifikacija materijala za koji se tvrdi da krši ili je podložan aktivnosti kršenju i koji se uklanja i informacije razumno dovoljne da nam omoguće lociranje materijala;
 5. Izjava da strana koja se žali u dobroj veri tvrdi da korišćenje materijala na način na koji se žali, nije autorizovano od strane vlasnika autorskih prava, agenta ili zakona; i
 6. Izjava pod krivičnom odgovornošću da su podaci u notifikaciji tačni i da je strana koja se žali ovlašćena da deluje u ime vlasnika ekskluzivnog prava koje se navodno krši.

Imenovani agent za prekršaj:

ScOutNet d.o.o.,
Agent za prekršaje
Trebješka 6/3,
Nikšić, Crna Gora.

Potvrđujete i slažete se da po prijemu obaveštenja o zahtevu za kršenje autorskih prava možemo odmah ukloniti identifikovane materijale sa naše veb stranice bez odgovornosti prema vama ili bilo kojoj drugoj strani i da zahtevi stranke koja podnosi žalbu i stranke koja je prvobitno postavila materijale se mogu uputiti Zavodu za intelektualnu svojinu Crne Gore radi odlučivanja kako je predviđeno Zakonom o autorskim i srodnim pravima ili drugoj nadležnoj instituciji za zaštitu intelektualnih i drugih prava radi sprovođenja zakona.

 1. Odšteta

Na zahtev našeg korisnika, vi pristajete da branite, obeštećujete i držite filijale GlobalRent-a i GlobalRent bezbednim od svih obaveza, potraživanja i troškova, uključujući naknade advokata koji proizilaze iz vašeg korišćenja ili zloupotrebe Veb lokacije. Zadržavamo pravo, o našem trošku, da preuzmemo ekskluzivnu odbranu i kontrolu bilo koje materije koja je inače predmet odštete od vas, u kom slučaju ćete sarađivati sa nama u uspostavljanju bilo koje raspoložive odbrane.

 1. Odricanje od agencijskih veza

GlobalRent i članovi ili korisnici su nezavisne stranke, koje deluju u svoje ime i u svoje svrhe. Ništa se u ovim Uslovima korišćenja ili drugim GlobalRent politikama neće smatrati da čine, stvaraju, sprovode ili na drugi način priznaju partnerstvo, agenciju, zajedničko ulaganje ili formalni poslovni subjekt bilo koje vrste ili stvaraju poverenički ili sličan odnos među stranama; a prava i obaveze strana ograničene su na ona koja su ovde izričito navedena.

 1. Zakonske takse

Korisnik ili član prihvata da brani i kompenzira ScOutNet d.o.o. (uključujući razumne advokatske takse), njenih agenata, direktora, administratora, zaposlenih, vlasnika i predstavnika protiv bilo kakvog zahteva ili zahteva trećeg lica, prouzrokovanog kršenjem ili bilo kojim drugim postupkom za koji je odgovoran korisnik ili član, koje su proizašle iz njih ne pridržavajući se uputstava, garancija i / ili obaveza sadržanih u ovim Opštim uslovima korišćenja, ili su prekršili bilo koji zakon ili bilo koji drugi propis ove treće strane. Ovo uključuje, ali nije ograničeno na žalbe i pravne zahteve u vezi sa: kršenjem prava intelektualne svojine, klevetom ili drugim klevetama, pravima na privatnost ili „lažno predstavljanje“, pravima iz javnog prava.

ScOutNet d.o.o. zadržava pravo, po vlastitom nahođenju, da organizuje odbranu sa advokatom po svom izboru, protiv svih pravnih zahteva, pravnih tužbi ili drugih poslova koji zahtevaju finansijsku nadoknadu od korisnika ili člana.

 1. Odnosi između stranaka

GlobalRent i članovi ili korisnici su nezavisne stranke, a svaka deluje u svoje ime i u svoje svrhe. Ovi Uslovi korišćenja ne stvaraju bilo kakav odnos potčinjenosti, agencije, zastupanja, partnerstva, posredovanja, korporativnog partnerstva, radnog odnosa ili franšize između ScOutNet d.o.o. i bilo koji korisnik ili član veb lokacije.

 1. Applicable Law and Legal Jurisdiction

Ovi Uslovi korišćenja su regulisani i tumačeni u skladu sa Crnogorskim Zakonom.

Zemlja korisnika i / ili zemlja člana sa kojim on / ona ima posla može imati važeće zakone u vezi sa njihovim transakcijama sa drugim korisnicima koji mogu biti nezavisni od sporazuma sklopljenih sa GlobalRent-om u Uslovima korišćenja, ili kasnije sa korisnikom.

Zakonodavstvo ovih zemalja može imati razlike sa zakonodavstvom primenljivim na ove Uslove korišćenja, uključujući zakonodavstvo u odnosu na predmete koji su zakonski ovlašćeni da se nude ili daju u zakup. Mogu postojati i dodatne zakonske obaveze, poput, i bez ograničenja, obaveza davanja ovlašćenja za ponuđivanje ili iznajmljivanje određenih predmeta ili zapisivanja transakcije zakupa. Korisnici i članovi dužni su da se stalno pridržavaju svih domaćih i međunarodnih zakona i propisa koji se primenjuju na korišćenje GlobalRent usluga i najamskih lista i transakcija zakupa. GlobalRent ne prati stalno sva zakonodavstva svake zemlje, niti stalno pratimo sve korisnike ili sve transakcije. To što korisnici rade ne znači da je GlobalRent odobrio ili potvrdio njihove akcije i transakcije.

Svi sporovi u vezi sa valjanošću, tumačenjem ili izvršenjem ovih Opštih uslova korišćenja biće dostavljena Privrednom sudu Crne Gore.

U slučaju kada se jedan ili više članova koji se nalaze u Uslovima korišćenja zakonskom odlukom smatraju nezakonitim, neupadljivim ili neprimenjivim, ostali članovi u ovim Uslovima korišćenja ostaju na snazi.

 1. Dodatni uslovi
 • GlobalRent sadrži linkove ka drugim veb lokacijama i nije odgovoran za politike ili prakse poverljivosti na drugim veb lokacijama. Kada član ili korisnik GlobalRent-a klikne na vezu koja ih vodi do druge veb lokacije, član ili korisnik snose odgovornost za čitanje pravila o poverljivosti pomenute veb stranice.
 • GlobalRent nije odgovoran za interakcije između članova.
 • Članovi sajta mogu biti pojedinci ili profesionalci.
 • Naslovi različitih članova Uslova korišćenja date su kao čiste indikacije, a ne definišu nužno njihov sadržaj.
 • Prihvatate da prava i obaveze sadržane u ovim Uslovima korišćenja kao i bilo koji drugi dokument koji mu se referenciraju, GlobalRent može slobodno i ispravno preneti trećoj strani u slučaju spajanja ili preuzimanja ili nekog drugog događaja.
 • U svakom slučaju, korišćenjem veb stranice obavezujete se da ćete se pridržavati svih domaćih i međunarodnih zakona i propisa koji se trenutno primenjuju na korišćenje naših usluga i na vaše aktivnosti na sajtu. Pored toga, posebno prepoznajete i prihvatate da vaše korišćenje veb lokacije može biti pravno definisano kao posao. Kao posao, podležete određenim određenim obavezama, kao što su, i bez ograničenja, registrovanje preduzeća, vođenje knjiga i računovodstvenih evidencija u skladu sa važećim propisima, plaćanje poreza na promet i drugih važećih poreza, kao i zakonskih odredbi u slučaju nelikvidnosti. Pored toga, ako imate komercijalne aktivnosti na veb lokaciji, a posebno ako ste profesionalni korisnik, morate da se pridržavate propisa koji se odnose na naplatu, fakturisanje, prodaju i uopšte na sve zakone i propise o trgovini. Preporučujemo vam da potražite savet od profesionalnog savetnika ili advokata u vezi sa ovim pitanjima.
 • Nikakvo odstupanje od ovih Uslova korišćenja neće biti odobreno, osim po odobrenju, ako vi i GlobalRent potpišete novi ugovor.
 • Sva obaveštenja koja vam se upute biće poslata na adresu e-pošte koju ste naveli prilikom prijave na GlobalRent. Poruke i obaveštenja smatraju se primljenim 24 sata nakon slanja e-pošte, osim ako ne primimo obaveštenje u kome se navodi da adresa e-pošte nije validna ili ne funkcioniše.
Partnerski ugovor

Partnerski ugovor

Ovaj Partnerski ugovor sadrži dodatne uslove koji se odnose na vaše članstvo u Partnerskom programu kao član GlobalRent-a. Korišćenjem Partnerskih alata (uključujući e-poštu preporuke, linkove preporuke, preporuke za baner) potvrđujete da ste pročitali i prihvatili ovaj Affiliate Agreement i Opšte uslove korišćenja.

Definicije

Kroz ovaj sporazum, uslovi s velikim slovom imaju sledeće definicije:

„Član Partner“ znači član GlobalRent-a, koji je (i) otvorio i dovršio nalog u okviru GlobalRent Partnerskog programa, i (ii) koristi bilo koji od pridruženih alata u pokušaju da privuče nove ljude za otvaranje računa na GlobalRent-u.

„Partnerski Alati“ označava niz alata kao što su, i bez ograničenja, e-poruke preporuke (ali ne i neželjene pošte – pogledajte uslove korišćenja), uputnice za upućivanje, reklamni baneri preporuke, koji su dostupni GlobalRent članovima putem partnerskog programa.

„Pridruženi član“ znači Korisnik koji je otvorio novi nalog na GlobalRent-u klikom na Partnerski alat koji je pružio Član Partner.

„Pridruživanje“ znači odnos između GlobalRent-ovih  članova Partnera i Pridruženog člana.

„Nagrade za pridruživanje“ znači nadoknadu koju član Partner ostvaruje kroz Partnerski program.

„Doživotna provizija“ znači da je nalog Pridruženog člana povezan sa Partnerskim članom kome se plaća provizija za svaku transakciju između GlobalRent-a i Pridruženog člana.

Prihvatanje

Ovaj ugovor je uspostavljen između ScOutNet d.o.o. („GlobalRent“), i Partnerskih članova GlobalRent stranice. Korišćenje Partnerskih alata predstavlja sporazum koji obavezuje obe strane uslovima i odredbama ovog Ugovora. Uspostavljeni su Partnerski uslovi GlobalRent-a i stvarnih članova GlobalRent-a koji su već prihvatili Uslove korišćenja GlobalRent-a, prihvatanje Uslova pridruživanja podrazumeva prihvatanje Uslova korišćenja GlobalRent-a.

Termin pridruživanja

Povezanost između Člana partnera i Pridruženog člana; poćinje kada član koji je povezan sa Partnerom kreira račun pomoću Partnerskih alata koji je pružio Član partner i potvrdi račun (postajući tako Pridruženi član).

Rangiranje i uslovi napredovanja

Član partner takođe može formirati vlastiti prodajni tim i poboljšati odnos sa GlobalRent-om. Rang koji svaki partner može dostići su: prodajni savetnik, stariji savetnik za prodaju, menadžer prodaje i šef prodaje.

– Savetnik prodaje – Svako pravno ili fizičko lice koje se prijavilo u GlobalRentov partnerski program.

– Viši savetnik prodaje – Svako pravno ili fizičko lice koje dostigne bruto mesečnu vrednost prodaje od 200 EUR.

– Rukovodilac prodaje – Svako pravno ili fizičko lice koje u svom timu ima 30 viših savetnika za prodaju.

– šef prodaje – svako pravno ili fizičko lice koje u svom timu ima 10 rukovodilaca prodaje.

Nagrade za pridruživanje

Partner zarađuje procenat svake transakcije između pridruženih članova i GlobalRent-a. GlobalRent pruža članu partnera „doživotnu proviziju“. Procenat zarade koji se odnosi na rangiranje partnera je:

– Savetnik prodaje – 20% – direktna prodaja

– Viši savetnik prodaje – 20% – direktna prodaja / 5% – ukupna prodaja njegovog tima

– Rukovodilac prodaje – 20% – direktna prodaja / 7,5% – ukupna prodaja njegovog tima

– Šef prodaje – 20% – direktna prodaja / 10% – ukupna prodaja njegovog tima

Partneri nisu ograničeni veličinom svog prodajnog tima. Provizije koje zarade od svog tima ne prelaze dalje od trećeg nivoa podsaradnika, GlobalRent može povremeno da promeni ili modifikuje ove Pristupne uslove po našem vlastitom nahođenju. Sve takve modifikacije stupaju na snagu tek nakon što budu objavljene na mreži. Sve takve izmene odnose se samo na naknadne nagrade za pridruživanje koje je stekao član partner.

Isplata

Nagrade za pridruživanje mogu se isplatiti partnerskom članu samo putem PayPal-a. GlobalRent nije odgovoran za bilo kakve naknade koje naplaćuje PayPal. Isplata nagrada za pridruživanje može se izvršiti nakon što kumulirane nagrade za pridruživanje dostignu ukupan iznos veći ili jednak 50 EUR ili jednom mesečno za sva plaćanja iznad 50 EUR. GlobalRent zadržava pravo da oduzme bilo kakvu naknadu za obradu koju PaiPal naplaćuje nagradama za pridruživanje isplaćene članovima partnerima.

Obaveze člana partnera

Upotreba partnerskih alata vrši se u skladu sa svim važećim zakonima i propisima. Morate koristiti Partnerski program na način koji pokazuje zdrav razum i poštovanje prava GlobalRenta i trećih strana. Konkretno, član partnera se obavezuje da će poštovati uslove navedene u nastavku. U slučaju kršenja ovih uslova, bićete uklonjeni iz Partnerskog programa, a Ugovor će se raskinuti uz potpuno oduzimanje provizije tj. Nagrada za pridruživanje.

Anti-spaming politika

GlobalRent zabranjuje da se upuštate u bilo koji oblik neželjene komercijalne e-pošte (koja se obično naziva „spam“) ili slanje e-mailova koji su obmanjujući, prevarni, sadrže pogrešne teme predmeta, sadrže netačne ili pogrešne podatke pošiljaoca ili primaoca ili krše važeći državni ili savezni zakon. Za potrebe GlobalRentove definicije, spaming takođe uključuje, nasilničko ponašanje u „čat sobi“ ili veb lokaciji treće strane ili slanje neželjenih ili obmanjujućih Instant poruka, Chatroom, Nevsgroup, ICK ili IRC poruka. Takvo ponašanje može uključivati automatsko slanje skriptiranog teksta (i / ili URL adresa veb lokacije) prerušen u “ćaskanje” ili razgovor u bilo kojoj sobi za razgovor treće strane. GlobalRent, po sopstvenom nahođenju, a ne kao ekskluzivni lek, zadržava pravo da suspenduje, prijavi ili ukine partnerskog člana ili na drugi način preduzme korektivne mere ako se utvrdi da je član partnera spamovao ili na drugi način ponašao se u suprotnosti sa ovom odredbom ili važećim zakonom . U slučaju kršenja ove odredbe, bićete uklonjeni iz Partnerskog programa, a Ugovor će biti raskinut uz potpuno oduzimanje provizije od Nagrade za pridruživanje.

Nadalje se slažete sa tim da u potpunosti i odmah odgovorite na sve zahteve ili upite koje postavljamo u vezi sa vašim usaglašavanjem sa ovom odredbom i da nam podnosite izveštaje o bilo kakvim navodima o neželjenoj pošti ili drugim kršenjima ove odredbe u vezi sa vama ili drugima u vezi sa GlobalRentom.

GlobalRent slike

Dajemo vam neisključivu, neprenosivu, opozivnu licencu za korišćenje naših logotipa, trgovačkih imena, zaštitnih znakova i sličnog identifikacionog materijala (zvanično „Partnerski Alati“), isključivo radi promocije naših usluga i članstva. Imate pravo da koristite Partnerske Alate samo ako ste dobar član partner. Nećete koristiti bilo koji Partnerski Alat osim za oglašavanje članstva u GlobalRent-u. Slažete se da nećete koristiti Partnerske Alate na bilo koji način koji je omalovažavajući ili koji na drugi način prikazuje GlobalRent u negativnom ili pogrešnom svetlu. Sva naša prava zadržavamo u Partnerskim Alatima, kao i sva druga prava intelektualne svojine na njih. Prava koja su vam data u skladu sa ovim odeljkom možemo opozvati u bilo kom trenutku. Prava koja su vam data u skladu sa ovim odeljkom prestaju sa datumom važenja isteka ili raskida ovog Ugovora o pridruživanju i do tada ćete prestati i odustati od upotrebe Partnerskih Alata.

Uslovi pridruživanja

Član partnera može imati neograničen broj pridruženih članova, ali ne sme biti povezan sa sobom (multi nalozi). GlobalRent neće biti stranka u bilo kojem sporazumu koji imate sa drugim stranama, i niste ovlašćeni da se obavezujete u ime GlobalRenta. Nećete nagraditi ili platiti direktno ili indirektno ni na koji drugi način druge strane da utiče na to da postanu vaši Pridruženi članovi (podsaradnici) ili da na drugi način povećate nagradu za pridruživanje.

Nezavisnost

Kao član partner, koristićete Partnerske Alate prema vlastitom nahođenju. Vi i GlobalRent ste nezavisni ugovarači i ništa u ovom sporazumu neće stvoriti bilo kakav partnersko-vlasnički odnos, zajedničko ulaganje ili agencijsku vezu. Nećete imati ovlašćenja da u naše ime dajete ili prihvatate bilo kakve ponude, garancije ili izjave. Nećete davati nikakvu izjavu, bilo da je to na vašoj Veb lokaciji ili na neki drugi način, što bi uzrokovalo konfuziju u našem odnosu s vama.

Prihvatljiva upotreba

Kada koristite Partnerski program i Partnerske alate, nećete povrediti ili na bilo koji drugi način naštetiti pravima drugih. (uključujući, bez ograničenja, prava intelektualne svojine). Nećete davati, promovisati, distribuirati, postavljati ili na bilo koji drugi način kao član partner objavljivati bilo koji sadržaj ili veb lokaciju koja sadrži sadržaj, koji je klevetnički, opsceni, pornografski, zloupotrebljiv, uvredljiv, lažan, zabludu ili ilegalan. Kako GlobalRent ne može pregledati sve informacije koje ste dobili, vi ćete biti isključivo odgovorni za sadržaj koji objavite na Internetu ili na bilo koji drugi način. Partnerski alati se ne smeju postavljati u grupe za vesti, neželjenu e-poštu, mreže za trenutne poruke, mreže banera, šaltere, sobe za sastanke ili knjige gostiju.

Odricanje od odgovornosti

GlobalRent ni pod kojim uslovima neće biti odgovoran za direktnu, indirektnu, slučajnu, posebnu, posledičnu ili uzornu štetu (čak i ako je GlobalRent obavešten o mogućnosti takve štete), koja je rezultat vašeg učešća u partnerskom programu, bilo da štete nastaju korišćenjem ili zloupotrebom partnerskog programa, partnerskih alata, veb lokacije ili usluge, od nemogućnosti korišćenja veb lokacije ili usluge ili prekida, obustave, promene, izmene ili ukidanja veb lokacije, usluge, članskog naloga, članstva partnera , pripadnost ili partnerski program. Takva se ograničenja takođe primenjuju na štetu nastalu zbog drugih usluga ili proizvoda primljenih ili oglašenih u vezi sa veb stranicom ili uslugom ili bilo kojim linkovima na veb lokaciji, kao i zbog bilo kakvih informacija ili saveta dobijenih putem ili oglašenih u vezi sa veb stranicom ili uslugom ili bilo kojim vezama na sajtu. Ova odricanja će se primenjivati u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom.

U nekim jurisdikcijama odricanja od odgovornosti nisu dozvoljena. U takvim jurisdikcijama možda se neka od prethodnih ograničenja ne odnose na vas.

Odšteta

Na zahtev naše kompanije, vi pristajete da branite, obeštećujete i držite članove GlobalRent-a i GlobalRent sigurnim od svih obaveza, potraživanja i troškova, uključujući advokatske naknade koje proističu iz vašeg učešća u Partnerskom programu. Zadržavamo pravo, o našem trošku, da preuzmemo ekskluzivnu odbranu i kontrolu bilo koje materije koja je inače predmet odštete od vas, a u tom slučaju ćete sarađivati sa nama u podizanju dostupnih odbrana.