loader image

Resetujte lozinku

EUR 0 do EUR 1,000

Your search results

Politika Privatnosti

03/02/2020 by lukartel

Poslednje ažuriranje: 31. januara 2020

Ova politika privatnosti opisuje naše politike i postupke prikupljanja, upotrebe i otkrivanja Vaših podataka kada koristite Uslugu i govori vam o vašim pravima na privatnost i o tome kako vas zakon štiti.

Vaše lične podatke koristimo za pružanje i unapređenje usluge. Korišćenjem usluge prihvatate prikupljanje i upotrebu informacija u skladu sa ovom politikom privatnosti.

Tumačenje i Definicije

Tumačenje

Reči kojima je početno slovo napisano velikim slovima imaju značenja definisana u sledećim uslovima.

Sledeće definicije imaju isto značenje bez obzira da li se pojavljuju u jednini ili množini.

Definicije

Za potrebe ove politike privatnosti:

Vi (u ovom Ugovoru nazivano „Vas“, „Vaše“ ili „Vama“) odnosi se na pojedinca koji pristupa ili koristi Uslugu, ili kompaniju ili drugo pravno lice u ime koga ta osoba pristupa ili koristi Uslugu, prema potrebi.

U skladu sa GDPR (Opšta uredba o zaštiti podataka), možete se nazivati Subjekt podataka ili kao Korisnik kao pojedinac koji koristi Uslugu.

Preduzeće (u ovom Ugovoru nazivano „Kompanija“, „Mi“, „Nas“ ili „Naše“) odnosi se na ScOutNet d.o.o., Trebješka 6/3, 81400 Nikšić.

U svrhu GDPR-a, kompanija je kontrolor podataka.

Pridruženo društvo podrazumeva entitet koji kontroliše, kontrolisan ili je pod zajedničkom kontrolom sa nekom stranom, pri čemu „kontrola“ znači vlasništvo nad 50% ili više akcija, udela u kapitalu ili drugih hartija od vrednosti koje imaju pravo glasa za izbor direktora ili drugog rukovodioca Uprava.

Račun znači jedinstveni nalog kreiran za vas radi pristupa našoj usluzi ili delovima naše usluge.

Veb lokacija se odnosi na GlobaRent, dostupan sa https://globalrent.org/

Usluga se odnosi na Veb lokaciju.

Država se odnosi na: Crnu Goru

Pružalac usluga je svako fizičko ili pravno lice koje obrađuje podatke u ime Kompanije. Odnosi se na kompanije trećih strana ili pojedince zaposlene u Kompaniji radi olakšavanja usluge, pružanje usluge u ime kompanije, pružanje usluga u vezi sa uslugom ili za pomoć Kompaniji u analizi kako se usluga koristi.U svrhu GDPR-a, dobavljači usluga smatraju se procesorom podataka.

Usluga društvenih medija treće strane odnosi se na bilo koju veb lokaciju ili bilo koju veb lokaciju društvene mreže putem koje se korisnik može prijaviti ili otvoriti nalog za korišćenje usluge.

Facebook strana je javni profil nazvan GlobalRent koji je posebno kreirala Kompanija na društvenoj mreži Facebook, a dostupan je sa https://www.facebook.com/globalrent.org

Lični podaci su sve informacije koje se odnose na identifikovanog ili prepoznatljivog pojedinca.

Za potrebe GDPR-a, lični podaci označavaju sve podatke koji se odnose na vas, kao što su ime, identifikacioni broj, podaci o lokaciji, internetski identifikator ili jedan ili više faktora specifičnih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet.

U svrhu CCPA, lični podaci podrazumevaju svaku informaciju koja identifikuje, odnosi se, opisuje ili je sposobna da se poveže sa vama ili bi se razumno mogla povezati sa vama.

Kolačići su male datoteke koje se na vašem računaru, mobilnom uređaju ili bilo kom drugom uređaju smeštaju na veb lokaciju, a sadrže detalje istorije pregledanja na toj veb lokaciji među mnogim njenim načinima korišćenja.

Podaci o upotrebi odnose se na podatke prikupljene automatski, bilo generisane korišćenjem Usluge ili iz same Servisne infrastrukture (na primer, trajanje posete stranici).

Kontrolor podataka, za potrebe GDPR-a (Opšta uredba o zaštiti podataka), odnosi se na Društvo kao pravno lice koje samo ili zajedno sa drugima određuje svrhe i načine obrade Ličnih podataka.

Nemoj pratiti (DNT) je koncept koji su promovisali američki regulatorni organi, posebno američka Federalna trgovinska komisija (FTC), da bi Internet industrija razvila i primenila mehanizam koji omogućava korisnicima interneta da kontrolišu praćenje svojih mrežnih aktivnosti na veb lokacijama.

Posao, u svrhu CCPA (Kalifornijski zakon o privatnosti potrošača), odnosi se na Kompaniju kao pravno lice koje prikuplja lične podatke potrošača i utvrđuje svrhe i načine obrade ličnih podataka potrošača, ili u ime kojih takve informacije se prikupljaju i same, ili zajedno sa drugima, određuju svrhe i načine obrade ličnih podataka potrošača, koje posluju u državi Kalifornija.

Potrošač, u svrhu CCPA (Kalifornijski zakon o privatnosti potrošača), znači fizičko lice koje ima prebivalište u Kaliforniji. Rezident, kako je definisano u zakonu, uključuje (1) svakog pojedinca koji se nalazi u SAD-u za druge privremene ili prelazne svrhe, i (2) svako lice sa prebivalištem u SAD-u koje je izvan SAD-a na privremenoj ili prolaznoj svrsi.

Prodaja, u svrhu CCPA (Kalifornijski zakon o privatnosti potrošača), podrazumeva prodaju, iznajmljivanje, puštanje, otkrivanje, širenje, stavljanje na raspolaganje, prenos ili na drugi način usmeno komuniciranje, u pisanom obliku, ili na elektronski ili drugi način, ličnih informacija o potrošaču drugom preduzeću ili trećoj strani radi novčanih ili drugih vrednih naknada.

Prikupljanje i Korišćenje Vaših Ličnih Podataka

Vrste Prikupljenih Podataka

Lični Podaci

Tokom korišćenja naše usluge, možemo od Vas tražiti da nam date određene lične informacije koje se mogu koristiti za kontakt ili identifikaciju. Lične identifikacione informacije mogu da sadrže, ali nisu ograničene na:

 Adresa e-pošte

 Ime i prezime

 Broj telefona

 Adresa, država, pokrajina, poštanski broj, grad

 Podaci o upotrebi

Podaci o Upotrebi

Podaci o upotrebi prikupljaju se automatski kada koristite Uslugu.

Podaci o upotrebi mogu da uključuju informacije kao što su Internet protokol adrese vašeg uređaja (npr. IP adresa), vrsta pregledača, verzija pregledača, stranice naše usluge koje posećujete, vreme i datum posete, vreme provedeno na tim stranicama, jedinstvene identifikatore uređaja i ostale dijagnostičke podatke.

Kada pristupite usluzi putem ili preko mobilnog uređaja, možemo automatski prikupiti određene informacije, uključujući, ali ne ograničavajući se na vrstu mobilnog uređaja koji koristite, jedinstveni ID vašeg mobilnog uređaja, IP adresu vašeg mobilnog uređaja, operativni sistem vašeg mobilnog uređaja, tip pretraživača mobilnog interneta koji koristite, jedinstvene identifikatore uređaja i druge dijagnostičke podatke.

Takođe možemo prikupljati informacije koje vaš pregledač šalje kad god posetite naš servis ili kada mu pristupite putem mobilnog uređaja.

Tehnologije i Kolačići za Praćenje

Koristimo Kolačiće i slične tehnologije praćenja da bismo pratili aktivnost na našoj Usluzi i spremili određene informacije. Korišćene tehnologije praćenja su markeri, oznake i skripte za prikupljanje i praćenje informacija i za poboljšanje i analizu naše Usluge.

Možete da uputite svoj pretraživač da odbija sve kolačiće ili da naznači kada se kolačić šalje. Međutim, ako ne prihvatate kolačiće, možda nećete moći da koristite neke delove naše Usluge.

Kolačići mogu biti „Trajni“ ili „Sesijski“ kolačići. Trajni kolačići ostaju na vašem ličnom računaru ili mobilnom uređaju kada se prebacite na mrežu, dok se sesijski kolačići brišu čim zatvorite veb pregledač.

Koristimo i sesijske i trajne kolačiće u svrhe navedene u nastavku:

 • Neophodni / Osnovni Kolačići

Vrsta: Sesijski Kolačići

Administrirani od strane: Nas

Svrha: Ovi Kolačići su neophodni da bi vam pružili usluge dostupne putem veb lokacije i da biste mogli da koristite neke od njegovih funkcija. Pomažu u autentifikaciji korisnika i sprečavaju lažnu upotrebu korisničkih naloga. Bez ovih kolačića, usluge koje ste tražili ne mogu se pružiti, a mi koristimo ove kolačiće samo da bismo vam pružili te usluge.

 • Politika Kolačića / Obaveštenje o Prihvatanju Kolačića

Vrsta: Trajni Kolačići

Administrirani od strane: Nas

Svrha: Ovi Kolačići identifikuju da li su korisnici prihvatili upotrebu kolačića na veb lokaciji.

 • Kolačići Funkcionalnosti

Vrsta: Trajni Kolačići

Administrirani od strane: Nas

Svrha: Ovi Kolačići nam omogućavaju da se sećamo izbora koje ste napravili kada koristite Veb lokaciju, kao što je pamćenje podataka za prijavu ili jezičnih postavki. Svrha ovih kolačića je da vam pruži ličniji doživljaj i izbegnu da morate da unosite svoje postavke svaki put kada koristite Veb lokaciju.

 • Kolačići za Praćenje i Performanse

Vrsta: Trajni Kolačići

Administrirani od strane: Trećih strana

Svrha: Ovi Kolačići se koriste za praćenje informacija o prometu na veb lokaciji i kako korisnici koriste Veb lokaciju. Informacije prikupljene preko ovih kolačića mogu vas direktno ili indirektno identifikovati kao pojedinačnog posetioca. To je zato što su prikupljene informacije obično povezane sa pseudonimnim identifikatorom povezanim sa uređajem koji koristite za pristup Veb lokaciji. Takođe možemo koristiti ove kolačiće za testiranje novih reklama, stranica, funkcija ili nove funkcionalnosti Veb lokacije kako bismo videli kako naši korisnici reaguju na njih.

 • Ciljani i Oglašivački Kolačići

Vrsta: Trajni Kolačići

Administrirani od strane: Trećih strana

Svrha: Ovi kolačići prate vaše navike pregledavanja kako biste nam omogućili prikazivanje reklama koje će verovatnije da vas zanimaju. Ovi Kolačići koriste informacije o vašoj istoriji pregledavanja da bi vas grupisali sa drugim korisnicima koji imaju slična interesovanja. Na osnovu tih informacija i uz našu dozvolu, oglašivači trećih strana mogu postaviti kolačiće kako bi im omogućili prikazivanje oglasa za koje mislimo da će biti relevantni za vaše interese dok ste na veb lokacijama trećih strana.

Za više informacija o kolačićima koje koristimo i vašim izborima u vezi sa kolačićima, posetite našu Politiku o privatnosti.

Korišćenje Vaših Ličnih Podataka

Kompanija može da koristi Lične podatke u sledeće svrhe:

Pružanje i održavanje naše Usluge, uključujući praćenje upotrebe naše Usluge.

Da biste upravljali svojim nalogom: upravljajte svojom registracijom kao korisnika Usluge. Lični podaci koje dajete mogu vam omogućiti pristup različitim funkcijama Usluge koje su vam na raspolaganju kao registrovani korisnik.

Za izvršenje ugovora: razvoj, poštovanje i preduzimanje ugovora o najmu proizvoda, predmeta ili usluga koje ste iznajmili ili bilo kojeg drugog ugovora sa nama putem Usluge.

Da vas kontaktiramo: Da vas kontaktiramo putem e-pošte, telefonskih poziva, SMS-a ili drugih sličnih oblika elektronske komunikacije, kao što su push notifikacije mobilne aplikacije u vezi sa ažuriranjima ili informativnom komunikacijom u vezi sa funkcionalnostima, proizvodima ili ugovorenim uslugama, uključujući bezbednosne ispravke , kada je neophodno ili razumno za njihovu primenu.

Da vam pružimo vesti, posebne ponude i opšte informacije o ostalim proizvodima, uslugama i događajima koje nudimo slične onima koje ste već kupili ili za koje ste zainteresovani, osim ako niste odlučili da takve informacije ne dobijate.

Da biste upravljali svojim zahtevima: Da prisustvujete i upravljate vašim zahtevima prema nama.

Vaše lične podatke možemo deliti u sledećim situacijama:

Sa dobavljačima usluga: Možemo deliti vaše lične podatke sa pružaocima usluga kako bi nadgledali i analizirali upotrebu naše usluge, pokazali vam reklame kako biste pomogli da podržite i održavate našu uslugu, da vas kontaktiramo, da vam se oglasimo na veb lokacijama trećih strana nakon što ste posetili naš servis ili radi obrade plaćanja..

Za poslovne transfere: Možemo da delimo ili prenosimo vaše lične podatke u vezi sa ili tokom pregovora bilo kog spajanja, prodaje imovine kompanije, finansiranja ili sticanja celog ili dela našeg poslovanja drugoj kompaniji.

Sa pridruženim partnerima: Možemo deliti vaše podatke sa našim podružnicama, u tom slučaju ćemo od tih partnera zahtevati da poštuju ovu Politiku privatnosti. Pridružena preduzeća uključuju našu matičnu kompaniju i bilo koje druge podružnice, zajedničke poduhvate partnere ili druge kompanije koje mi kontrolišemo ili su pod nama zajednička kontrola.

Sa poslovnim partnerima: Možemo deliti vaše podatke sa našim poslovnim partnerima kako bismo vam ponudili određene proizvode, usluge ili promocije.

Sa drugim korisnicima: kada delite lične podatke ili na bilo koji drugi način komunicirate na javnim površinama sa drugim korisnicima, takve informacije mogu da pregledaju svi korisnici i mogu se javno distribuirati vani. Ako komunicirate sa drugim korisnicima ili se registrujete preko usluge nezavisnih medija treće strane, vaši kontakti na usluzi društvenih medija treće strane mogu da vide vaše ime, profil, slike i opis vaše aktivnosti. Slično tome, drugi korisnici će moći da vide opise vaše aktivnosti, komuniciraju s vama i pregledaju vaš profil.

Zadržavanje Vaših Ličnih Podataka

Kompanija će zadržati vaše lične podatke samo onoliko dugo koliko je potrebno za potrebe utvrđene u ovim Pravilima o privatnosti. Zadržaćemo i koristićemo Vaše lične podatke u meri koja je potrebna da bismo ispunili naše zakonske obaveze (na primer, ako smo dužni da vaše podatke zadržimo u skladu sa važećim zakonima), rešimo sporove i sprovedemo naše pravne sporazume i politike.

Kompanija će takođe zadržati podatke o upotrebi za potrebe interne analize. Podaci o upotrebi se obično čuvaju tokom kraćeg vremenskog perioda, osim kada se ovi podaci koriste za jačanje sigurnosti ili za poboljšanje funkcionalnosti Naše usluge ili ako smo zakonski obavezni da ih čuvamo tokom dužih vremenskih perioda.

Prenos Vaših Ličnih Podataka

Vaše informacije, uključujući lične podatke, obrađuju se u operativnim kancelarijama kompanije i na bilo kojim drugim mestima u kojima se nalaze strane koje su uključene u obradu. To znači da se ove informacije mogu prenijeti i zadržati na računarima koji se nalaze izvan vaše države, pokrajine, zemlje ili druge državne nadležnosti u kojima se zakoni o zaštiti podataka mogu razlikovati od onih iz vaše nadležnosti.

Vaša saglasnost za ovu Politiku privatnosti praćena vašim podnošenjem takvih informacija predstavlja vaš pristanak na ovaj prenos.

Kompanija će preduzeti sve neophodne korake kako bi osigurala da se vaši podaci tretiraju na siguran način i u skladu sa ovim Pravilima o privatnosti i da se prenos ličnih podataka neće izvršiti u neku organizaciju ili zemlju, osim ako nema adekvatnih kontrola, uključujući bezbednost Vaših podataka i drugi ličnih informacija.

Otkrivanje Vaših Ličnih Podataka

Poslovne Transakcije

Ako je Kompanija uključena u spajanje, kupovinu ili prodaju imovine, Vaši lični podaci mogu se preneti. Obavestićemo Vas pre prenošenja vaših ličnih podataka i pre nego što postanu predmet drugačije politike privatnosti.

Sprovođenje zakona

Pod određenim okolnostima, od Kompanije se može tražiti da obelodani vaše lične podatke ako je to potrebno zakonom ili kao odgovor na validne zahteve državnih organa (npr. Suda ili vladine agencije).

Ostali zakonski uslovi

Kompanija može otkriti Vaše lične podatke u dobroj veri, da je takva akcija neophodna za:

 •  Pridržavajnje zakonske obaveze
 •  Odbranu i zaštitu prava ili imovine Kompanije
 •  Sprečite ili istražite moguće prekršaje u vezi sa Uslugom
 •  Zaštitite ličnu sigurnost korisnika usluge ili javnosti
 •  Zaštitite se od pravne odgovornosti

Sigurnost Vaših Ličnih Podataka

Sigurnost Vaših ličnih podataka za nas je važna, ali imajte na umu da nijedan način prenosa putem Interneta ili način elektronskog skladištenja nisu 100% sigurni. Iako se trudimo da koristimo komercijalno prihvatljiva sredstva za zaštitu vaših ličnih podataka, ne možemo garantovati njegovu apsolutnu sigurnost.

Detaljne Informacije o Obradi Vaših Ličnih Podataka

Dobavljači usluga imaju pristup Vašim ličnim podacima samo da bi izvršili svoje zadatke u naše ime i obavezani su se da ih ne otkrivaju ili koriste u bilo koje druge svrhe.

Analitika

Možemo koristiti dobavljače usluga treće strane za nadgledanje i analizu korišćenja naše usluge.

 • Google Analitika

Google Analitika je usluga veb analitike koju nudi Google koja prati i izveštava o prometu na veb lokaciji. Google koristi prikupljene podatke da bi pratio i nadgledao upotrebu naše usluge. Ovi podaci se dele sa drugim Google uslugama. Google može koristiti prikupljene podatke da kontekstualizuje i personalizuje oglase sopstvene reklamne mreže.

Možete da isključite mogućnost da svoju aktivnost na Usluzi učinite dostupnom Google Analitici instaliranjem dodatka za pregledač za odustajanje od Google analitike. Dodatak sprečava JavaScript za Google Analitiku (ga.js, analitics.js i dc.js) da deli informacije sa Google analitikom o aktivnosti poseta.

Za više informacija o privatnosti Google-a, posetite veb stranicu Google Privatnost i Uslovi.

Oglašavanje

Možemo da koristimo provajdere usluga da bismo vam prikazivali reklame za pomoć i podršku našoj usluzi.

 • Google AdSense i DoubleClick kolačić

Google, kao dobavljač treće strane, koristi kolačiće za pružanje oglasa na našem servisu. Google-ova upotreba kolačića DoubleClick omogućava njemu i partnerima da pružaju oglase našim korisnicima na osnovu njihove posete našem servisu ili drugim veb lokacijama na Internetu.

Možete da isključite upotrebu DoubleClick kolačića za oglašavanje na osnovu interesovanja ako posetite veb stranicu Google Ads podeđavanja veb stranicu.

Marketing Putem e-pošte

Možemo koristiti Vaše lične podatke da vas kontaktiramo sa biltenima, marketinškim ili promotivnim materijalima i drugim informacijama koje bi vas mogle zanimati. Možete odustati od primanja bilo koje ili sve ove komunikacije od nas tako što ćete slediti vezu za odjavu ili pretplatu koja je data u bilo kojoj poruci e-pošte koju pošaljemo ili ako nas kontaktirate.

Možemo da koristimo dobavljače usluga marketinga e-pošte da bismo upravljali i slali e-poštu vama.

Remarketing Prema Ponašanju

Kompanija koristi usluge remarketinga za oglašavanje na veb lokacijama trećih strana nakon što ste posetili naš servis. Mi i naši dobavljači trećih strana koristimo kolačiće za obaveštavanje, optimizaciju i ponudu oglasa na osnovu vaših prošlih poseta našem servisu.

 • Facebook

Uslugu remarketinga kompanije Facebook pruža Facebook Inc.

Možete saznati više o oglašavanju zasnovanom na interesovanjima s Facebooka ako posjetite ovu stranicu: https://www.facebook.com/help/164968693837950

Da biste odustali od Facebook-ovih oglasa zasnovanih na interesovanjima, sledite sledeća uputstva iz Facebook-a: https://www.facebook.com/help/164968693837950

Facebook se pridržava samoregulatornih principa za online oglašavanje prema ponašanju koje je osnovao Savez za digitalno oglašavanje. Takođe se možete odjaviti sa Facebooka i drugih kompanija koje su učestvovale preko Saveza za digitalno oglašavanje u SAD-u, Saveza za digitalno oglašavanje iz Kanade u Kanadi ili Evropskog saveza za interaktivno digitalno oglašavanje u Evropi ili odustati od upotrebe podešavanja mobilnog uređaja.

Za više informacija o privatnosti Facebooka, posetite Facebook-ovu politiku podataka. 

Plaćanja

U okviru Usluge možemo pružiti plaćene proizvode i / ili usluge. U tom slučaju možemo koristiti usluge trećih strana za obradu plaćanja (npr. Procesore plaćanja).

Nećemo čuvati ili prikupljati podatke o vašoj platnoj kartici. Te informacije se pružaju direktno našim trećim procesorima plaćanja čije korišćenje vaših ličnih podataka reguliše njihova Politika privatnosti. Ovi procesori plaćanja pridržavaju se standarda koji postavlja PCI-DSS kao što upravlja PCI Savet bezbednosnih standarda, što je zajednički napor brendova kao što su Visa, Mastercard, American Ekpress i Discover. PCI-DSS zahtevi pomažu u osiguravanju sigurnog rukovanja podacima o plaćanju.

 • PayPal

Their Privacy Policy can be viewed at: https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full

Upotreba, Performanse i Ostalo

Možemo koristiti dobavljače usluga trećih strana da bismo poboljšali našu uslugu.

 • Nevidljiva reCAPTCHA

Koristimo nevidljivu uslugu captcha pod nazivom reCAPTCHA. reCAPTCHA-om upravlja Google.

Usluga reCAPTCHA može da prikuplja informacije od vas i sa vašeg uređaja iz bezbednosnih razloga.

Informacije koje je prikupio reCAPTCHA čuvaju se u skladu sa Google-ovom politikom privatnosti.

 • Google Mesta

Google mesta su usluga koja vraća informacije o mestima pomoću HTTP zahteva. Njime upravlja Google.

Usluga Google mesta može da prikuplja informacije od vas i sa vašeg uređaja iz bezbednosnih razloga.

Podaci prikupljeni od strane Google mesta čuvaju se u skladu sa Google-ovom politikom privatnosti.

GDPR Privatnost

Pravne Osnove za Obradu Ličnih Podataka Prema GDPR-u

Lične podatke možemo obraditi pod sledećim uslovima:

 • Saglasnost: dali ste saglasnost za obradu ličnih podataka u jednu ili više određenih svrha.
 • Izvršenje ugovora: Pružanje ličnih podataka je neophodno za izvršavanje sporazuma sa Vama i / ili za bilo koje predugovorne obaveze iz njih.
 • Pravne obaveze: Obrada ličnih podataka je neophodna da bi se ispoštovale zakonske obaveze kojima Društvo podleže.
 • Vitalni interesi: Obrada ličnih podataka je neophodna da bi se zaštitili vaši vitalni interesi ili drugog fizičkog lica.
 • Javni interesi: Obrada ličnih podataka povezana je sa zadatkom koji se obavlja u javnom interesu ili uz vršenje službenih ovlašćenja koja su dodeljena Kompaniji.
 • Legitimni interesi: Obrada ličnih podataka je neophodna u svrhu legitimnih interesa koje je Preduzeće preuzelo.

U svakom slučaju, Kompanija će rado pomoći u razjašnjenju konkretnog pravnog osnova koji se odnosi na obradu, a posebno da li je pružanje ličnih podataka zakonski ili ugovorni uslov ili uslov potreban za sklapanje ugovora.

Vaša Prava po GDPR-u

Kompanija se obavezuje da će poštovati poverljivost Vaših ličnih podataka i garantovati da možete ostvarivati svoja prava.

Imate pravo prema ovim Pravilima o privatnosti i po zakonu ako ste u EU:

Zatražite pristup svojim ličnim podacima. Pravo na pristup, ažuriranje ili brisanje informacija koje imamo o vama. Kad god je to moguće, možete pristupiti, ažurirati ili zatražiti brisanje vaših ličnih podataka direktno u odeljku podešavanja naloga. Ako ne možete sami da izvršite ove radnje, kontaktirajte nas da bismo vam pomogli. To vam takođe omogućava da primite kopiju ličnih podataka koje imamo o vama.

Zahtevajte ispravku ličnih podataka koje imamo o vama. Imate pravo da zatražite ispravku bilo kakvih nepotpunih ili netačnih podataka koje imamo o vama.

Predmet obrade vaših ličnih podataka. Ovo pravo postoji tamo gde se oslanjamo na legitimni interes kao pravni osnov za našu obradu i postoji nešto u vezi s vašom određenom situacijom, zbog čega želite da uložite prigovor zbog naše obrade vaših ličnih podataka po ovom osnovu. Takođe imate pravo prigovora gde obrađujemo Vaše lične podatke u svrhu direktnog marketinga.

Zahtevajte brisanje svojih ličnih podataka. Imate pravo da tražite od nas da izbrišemo ili uklonimo lične podatke kada nema valjanog razloga da nastavimo sa obradom.

Zahtevajte prenos ličnih podataka. Mi ćemo vam, ili trećoj strani koju ste odabrali, dostaviti lične podatke u strukturiranom, često korištenom, mašinski čitljivom formatu. Imajte na umu da se ovo pravo odnosi samo na automatizovane podatke koje ste vi u početku dali saglasnost da bismo ih mogli koristiti ili gde smo te podatke iskoristili da bismo sačinili ugovor s vama.

Povucite svoj pristanak. Imate pravo da povučete svoj pristanak na korišćenje ličnih podataka. Ako povučete svoj pristanak, možda vam nećemo moći pružiti pristup određenim specifičnim funkcijama Usluge.

Ostvarivanje Vaših Prava na Zaštitu Podataka GDPR-a

Svoja prava pristupa, ispravljanja, otkazivanja i protivljenja možete iskoristiti tako što ćete nas kontaktirati. Imajte na umu da možemo tražiti da potvrdite svoj identitet pre nego što odgovorimo na takve zahteve. Ako podnesete zahtev, potrudićemo se da vam u što kraćem roku odgovorimo.

Imate pravo da se žalite Agenciji za zaštitu podataka zbog našeg prikupljanja i korišćenja vaših ličnih podataka. Za više informacija, ako se nalazite u Evropskom ekonomskom prostoru (EEA), obratite se lokalnom organu za zaštitu podataka u EEA.

Facebook Stranica

Kontrolor Podataka za Facebook Stranicu

Kompanija je kontrolor podataka vaših ličnih podataka prikupljenih tokom korišćenja Usluge. Kao operater Facebook stranice (https://www.facebook.com/globalrent.org), Kompanija i operator društvene mreže Facebook su zajednički kontrolori.

Kompanija je između ostalog sklopila sporazume sa Facebook-om koji definišu uslove korišćenja Facebook stranice. Ovi uslovi se uglavnom zasnivaju na Uslovima korišćenja usluge Facebook:

Posetite Facebook politiku privatnosti za više informacija o tome kako Facebook upravlja ličnim podacima ili kontaktirajte Facebook na mreži, ili putem pošte: Facebook, Inc. ATTN, Operacije privatnosti, 1601 Villov Road, Menlo Park, CA 94025, Sjedinjene Američke Države.

Facebook Uvidi

Funkciju Facebook uvidi koristimo u vezi sa radom Facebook stranice i na osnovu GDPR-a, kako bismo dobili anonimne statističke podatke o našim korisnicima.

U tu svrhu, Facebook postavlja kolačić na uređaj korisnika koji posećuje našu Facebook stranicu. Svaki kolačić sadrži jedinstveni identifikacijski kod i ostaje aktivan tokom dve godine, osim kada se briše pre kraja ovog perioda.

Facebook prima, beleži i obrađuje informacije pohranjene u Kolačiću, posebno kada korisnik posjećuje Facebook servise, usluge koje pružaju drugi članovi Facebook stranice i Stranica i usluge drugih kompanija koje koriste Facebook usluge.

Za više informacija o privatnosti Facebooka, posetite Facebook Politiku privatnosti ovde: https://www.facebook.com/privacy/explanation

CCPA Privatnost

Vaša Prava u Okviru CCPA

Prema ovim Pravilima o privatnosti i ako ste stanovnik Kalifornije, imate sledeća prava:

 • Pravo na obaveštenost. Morate biti pravilno obavešteni koje se kategorije ličnih podataka prikupljaju i u koje se svrhe lični podaci koriste.
  • Pravo na pristup / pravo na zahtev. CCPA vam dozvoljava da tražite i dobijete od Kompanije informacije u vezi sa otkrivanjem vaših ličnih podataka koje su u proteklih 12 meseci prikupili Kompanija ili njegove podružnice trećoj strani za potrebe direktnog marketinga treće strane.
  • Pravo da kažete ne prodaji ličnih podataka. Takođe imate pravo da tražite od kompanije da ne prodaje vaše lične podatke trećim licima. Možete podnijeti takav zahtjev posetom našem odjeljku „Ne prodajte moje lične podatke“ ili veb stranici.
  • Pravo da znate o svojim ličnim podacima. Imate pravo da zahtevate i dobijete od Kompanije informacije u vezi sa otkrivanjem sledećeg:
 • Kategorije prikupljenih ličnih podataka
 • Izvori iz kojih su prikupljeni lični podaci
 • Poslovna ili komercijalna svrha prikupljanja ili prodaje ličnih podataka
 • Kategorije trećih lica sa kojima delimo lične podatke
 • Specifične delove ličnih podataka koje smo prikupili o vama
  • Pravo na brisanje ličnih podataka. Takođe imate pravo da zatražite brisanje Vaših ličnih podataka koji su prikupljeni u proteklih 12 meseci.
  • Pravo da se ne vrši diskriminacija. Imate pravo da ne budete diskriminisani zbog ostvarivanja bilo kog svog potrošačkog prava, uključujući:
 • Uskraćivanje robe ili usluga vama
 • Naplaćivanje različitih tarifa ili cena za robu ili usluge, uključujući korišćenje popusta ili drugih pogodnosti ili izricanje kazne
 • Pružanje različitog nivoa ili kvaliteta robe ili usluga vama
 • Predlaganje da za robu ili usluge dobijete drugačiju tarifu ili cenu ili drugačiji nivo kvaliteta robe ili usluga.

Ostvarivanje Vaših Prava za Zaštitu Podataka CCPA

Da biste ostvarili bilo koja od svojih prava u skladu sa CCPA-om i ako ste stanovnik Kalifornije, možete nam poslati e-poštu ili nas posetiti ili posetiti odeljak ili veb stranicu „Ne prodajte moje lične podatke“.

Kompanija će obelodaniti i dostaviti tražene podatke besplatno u roku od 45 dana od prijema vašeg verifikovanog zahteva. Vremenski period za pružanje traženih informacija može se produžiti jednom za dodatnih 45 dana kad je to razumno potrebno i uz prethodnu najavu.

Ne Prodajte Moje Lične Podatke

Ne prodajemo lične podatke. Međutim, pružaoci usluga sa kojima sarađujemo (na primer, naši reklamni partneri) mogu koristiti tehnologiju na usluzi koja „prodaje“ lične podatke kako je definisano zakonom o CCPA.

Ako želite da se odvojite od korišćenja ličnih podataka u svrhu oglašavanja na osnovu interesa i ove potencijalne prodaje kako je definisano CCPA zakonom, to možete učiniti sledećim uputstvima u nastavku.

Imajte na umu da je svako isključivanje specifično za pregledač koji koristite. Možda ćete morati da isključite pojedinačno svaki pregledač koji koristite.

Veb lokacija

Možete da isključite primanje oglasa koji su prilagođeni usluzi naših provajdera servisom prateći naša uputstva predstavljena na Usluzi:

 • Sa našeg banera „Saglasnost za kolačiće“

Mobilni Uređaji

Vaš mobilni uređaj može vam dati mogućnost da se isključite iz upotrebe informacija o aplikacijama koje koristite da bi vam pružali oglase koji su ciljani prema vašim interesima:

 • „Isključi oglase na osnovu interesa“ ili „Odjavi prilagođavanje oglasa“ na Android uređajima
 • “Ograniči praćenje oglasa” na iOS uređajima

Takođe možete zaustaviti prikupljanje informacija o lokaciji sa svog mobilnog uređaja tako što ćete promeniti podešavanja na svom mobilnom uređaju.

Pravila „Ne pratite“ Prema Zahtevima Kalifornijskog Zakona o Zaštiti Privatnosti na Mreži (CalOPPA)

Naša Usluga ne reaguje na signale „Ne prati“.

Međutim, neke veb lokacije trećih strana prate vaše aktivnosti pregledanja. Ako posećujete takve veb lokacije, u svom veb pretraživaču možete podesiti svoje postavke tako da obaveštavaju veb lokacije da ih ne želite pratiti. DNT možete da omogućite ili onemogućite tako što ćete posetiti stranicu sa podešavanjima svog veb pregledača.

Privatnost Dece

Naša Usluga se ne obraća nikome mlađem od 13 godina. Svesno ne prikupljamo lične podatke od osoba mlađih od 13 godina. Ako ste roditelj ili staratelj i svesni ste da nam je vaše dete pružilo lične podatke, molimo vas da nas Kontaktirate. Ako postanemo svesni da smo lične podatke prikupili od svakoga mlađeg od 13 godina bez verifikacije saglasnosti roditelja, preduzimamo korake za uklanjanje tih podataka sa naših servera.

Takođe možemo ograničiti način na koji prikupljamo, koristimo i čuvamo neke informacije korisnika starijih od 13 do 18 godina. U nekim slučajevima to znači da ovim korisnicima nećemo biti u mogućnosti pružiti određenu funkcionalnost usluge.

Ako se trebamo osloniti na pristanak kao pravni osnov za obradu vaših podataka, a vaša zemlja zahteva pristanak roditelja, mi možemo tražiti saglasnost vašeg roditelja pre nego što ih prikupimo i koristimo.

Veze do Drugih Veb Lokacija

Naša usluga može sadržati veze do drugih veb lokacija koje mi ne upravljamo. Ako kliknete na vezu treće strane, bićete usmereni na veb lokaciju te treće strane. Toplo vam savetujemo da pregledate Politiku privatnosti svake veb lokacije koja posećujete.

Mi nemamo kontrolu nad i ne preuzimamo odgovornost za sadržaj, politike privatnosti ili prakse bilo kojih trećih strana ili usluga.

Izmene u Ovoj Politici Privatnosti

S vremena na vreme možemo da ažuriramo svoju Politiku privatnosti. Obavestićemo vas o svim promenama tako što ćemo na ovoj stranici objaviti novu Politiku privatnosti.

Obavestićemo vas putem e-pošte i / ili istaknutog obaveštenja o našoj Usluzi, pre nego što promene postanu na snazi i ažuriramo „Poslednji put ažuriran“ datum na vrhu ove Politike privatnosti.

Savetujemo vam da periodično pregledate ovu Politiku privatnosti radi bilo kakvih promena. Izmene ove Politike privatnosti stupaju na snagu kada se objave na ovoj stranici.

Kontaktirajte Nas

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovom politikom privatnosti, možete nas kontaktirati:

 • E-poštom: support@globalrent.org
 • Posetom ove stranice na našoj veb lokaciji: https://globalrent.org/contact/